Empty plastic bottles ready for recycling as part of the circular economy

Dosažení nulových emisí uhlíku prostřednictvím cirkulární ekonomiky

Written by Simona Plischke

Budoucnost cirkulární ekonomiky

V AFRY vnímáme dekarbonizaci, cirkulaci, elektrifikaci a digitalizaci jako čtyři hlavní hnací síly, které mohou urychlit přechod k udržitelnější společnosti. K dosažení bezuhlíkové budoucnosti jsou však nutná transformační opatření ve všech odvětvích.

Black and white icons showing the 7 industries that AFRY works in: energy; manufacturing industry; telecom, ICT and defence; process industry; automotive and R&D;  food & life sciences; buildings; and transport infrastructure.

Co je cirkulární ekonomika (oběhové hospodářství)?

V lineární ekonomice se v různých krocích při vytváření výrobků a služeb spotřebovává velké množství zdrojů – může jít o materiály, přírodní zdroje a energii. Po použití se výrobek vyhodí, a tím se zničí i všechny materiály a zdroje, které byly použité k jeho výrobě.

Naproti tomu hlavním cílem cirkulární ekonomiky je zachovat zdroje, které se použily při vytváření výrobku – a to jak z hlediska materiálů, přírodních zdrojů a komponentů, tak i energie.

Cirkulární ekonomika je definována Nadací Ellen MacArthurové jako systém, v němž se minimalizuje množství odpadu a zdroje se využívají co nejdéle. Je založena na třech principech:

Proč ale potřebujeme oběhové hospodářství? Jaké jsou jeho výhody? Jak cirkulární ekonomiku vytvoříme? A koho požádat o pomoc? Přečtěte si, jak jsou oběhové obchodní modely důležité pro podniky při snaze o udržitelnost

Úloha AFRY při vytváření cirkulární ekonomiky

Od oběhu plastů a samotného majetku až po snižování spotřeby vody a energie a skleníkových plynů – to vše jsou oblasti, ve kterých může AFRY hrát klíčovou roli

Věříme, že průmysl založený na přírodních produktech, efektivním využívání zdrojů a cirkulárním řešení mění pravidla hry. Zvýšením hodnoty materiálů na bázi bio, využitím nových surovin, snížením množství odpadu a přijetím oběhových řešení dosáhneme vyšší účinnosti zdrojů.

Oběhové hospodářství bude vyžadovat lepší efektivitu zdrojů a provozu, což pomůže řešit problémy spojené se změnou klimatu, ztrátu biologické rozmanitosti, nedostatek zdrojů a znečištění. Společnost AFRY navrhuje řešení v několika oblastech recyklace, včetně papíru a lepenky, textilu, plastů, baterií a kovů a minerálů.

AFRY hraje zásadní roli při přípravě cesty k udržitelné budoucnosti. Naším úkolem je navrhovat řešení, která chrání životní prostředí a zároveň vytvářejí ekonomickou hodnotu. Poskytujeme specializované nabídky pro řešení celkové efektivity zdrojů včetně odpadů, vody a surovin a využití vedlejších a odpadních toků. Známe technologie pro mechanickou i chemickou recyklaci textilu a plastů.

Přečtěte si, jak odborníci společnosti AFRY pomáhají našim klientům a podnikatelským odvětvím dosáhnout čisté nuly pomocí oběhových řešení. Podělíme se s vámi o postřehy a odborné znalosti k řadě témat, která vám mohou pomoci podniknout kroky.

Akční plán pro váš podnik: V tomto článku vám nabízíme akční plán pro uplatnění principů oběhového hospodářství ve vašem podniku. Přečtěte si více: Uhlíkově neutrální oběhové hospodářství jako řešení pro udržitelnost .

Školení cirkularity: Začínající společnost, která vyvinula jedinečnou technologii na získávání kovů z vody, pověřila společnost AFRY, aby poskytla inovace v oblasti designu služeb a cirkulárního obchodního modelu. https://afry.com/en/project/circular-economy-coaching-start-grafren-fun…

Měření oběhového hospodářství: existují různé způsoby měření. AFRY vytvořila vlastní koncept, který podporuje organizace v jejich směřování k oběhovému hospodářství. Měření oběhového hospodářství.

Systémová změna je nutná pro všechny: v článku One Fine Day vysvětlujeme, jak rok 2022 představoval začátek „nového normálu“. Uhlíkově neutrální oběhové hospodářství otevřelo podnikům širokou škálu příležitostí, od průmyslové symbiózy, ekoprůmyslových parků, designu výrobků, zlepšení účinnosti materiálů, různých služeb údržby nebo nových obchodních modelů.

Případy použití a poznatky specifické pro dané odvětví

Energie | Baterie: ekonomický model "Take-Make-Waste" je neudržitelný a nikde jinde to není zřetelnější než v dodavatelském řetězci baterií. Poučením se z jiných průmyslových odvětví a reakcí na technický a společenský pokrok však můžeme zahájit zásadní přechod. Případ použití a získané zkušenosti: Odvětví baterií v uhlíkově neutrálním oběhovém hospodářství.

Energie | Nakládání s odpady: Společnost AFRY pracuje v odvětví odpadů již několik desetiletí, ale v tomto odvětví nikdy nenastala zajímavější a odhodlanější doba pro přeměnu odpadu na hodnotu.

Móda: Vizí skupiny H&M je vést změnu směrem k oběhové a obnovitelné módě a zároveň být férovou a rovnou společností. Skupina H&M má vysoké ambice v oblasti integrace oběhového hospodářství do své celkové činnosti. Zjistěte, jak AFRY podporuje oběhovou módu ve společnosti H&M. Módní a textilní průmysl je druhým nejvíce znečišťujícím průmyslovým odvětvím a ročně vyprodukuje 1,2 miliardy tun ekvivalentu CO2. Přečtěte si naše poznatky o recyklaci textilu: Hnací síly a výzvy.

Infrastruktura | Budovy: je stavebnictví připraveno učinit krok směrem k uhlíkově neutrální společnosti s oběhovým hospodářstvím? Přečtěte si konkrétní akční plán  Přehodnocení udržitelnosti v zastavěném prostředí: přijetí oběhového hospodářství . Klíčovým poznatkem je, že nejdůležitějším úkolem pro celé odvětví je pokračovat v rozvoji. Ať už patříte k předním účastníkům, nebo ne, všichni se musíme na této změně podílet.

Infrastruktura | Business parky: Business parky, které fungují na bázi oběhového hospodářství, jsou komunity nebo ekosystémy společností, které fungují v symbiotickém obchodním vztahu. V takovém vztahu mohou společnosti vzájemně využívat přebytečnou energii nebo materiály ve svých provozech.

Infrastruktura | Města budoucnosti: v rámci závazku společnosti AFRY k udržitelnosti se naši odborníci dělí o své cenné zkušenosti, zpochybňují současný stav a umožňují vám jednat. Prohlédněte si text  Future Cities Insights a zjistěte, jak vytváříme hodnoty tím, že se zaměřujeme na charakter a duši města a posilujeme je - to vše s cílem utvářet města budoucnosti vhodná k životu, kde je dobrý a zdravý život dostupný všem.

Infrastruktura | Města budoucnosti: naši odborníci vypracovali průvodce pro podávání žádostí o externí financování, aby se města stala klimaticky neutrálními. Zaregistrujte se a získejte přístup k průvodci a další exkluzivní informace! Stáhněte si průvodce: Vytváření klimaticky neutrálních měst budoucnosti.

Zpracovatelský průmysl | Těžba kovů a důlní průmysl: oběhové hospodářství je napříč průmyslovými odvětvími motorem nových příležitostí. Těžební a kovozpracující průmysl má několik příležitostí jak zvýšit efektivitu využívání zdrojů. Přečtěte si více: Zlepšování materiálové účinnosti a cirkulární přístup v těžebním průmyslu a kovoprůmyslu.

Zpracovatelský průmysl | Kovy a těžba: nerostné zdroje jsou pro ekologický přechod zásadní, jsou nezbytné pro výrobu větrných turbín, solárních panelů, elektromobilů a baterií.

Zpracovatelský průmysl | Plasty: Zjistěte, jak AFRY podporuje společnost APK AG v jejím projektu recyklace plastů. Nový závod bude mít kapacitu na zpracování přibližně 40 000 tun plastového odpadu ročně. Přečtěte si případ užití: Na cestě ke skutečnému oběhovému hospodářství plastů.

Oběhové hospodářství je pro nás jako firmu, ale i pro společnost celkově velmi důležité téma, protože žijeme ve světě s nedostatkem zdrojů. Materiály, kovy, vlákna, využití půdy. A cirkularita pro nás znamená jednak opětovné využití, tedy že materiál udržíme v procesu co nejdéle, než se stane odpadem, a také nahrazení tradičního materiálu novým. Napříč společností AFRY máme týmy s více kompetencemi, které pracují v oblasti biopaliv, zelené oceli, recyklace plastů.

Výzvy a příležitosti pro podniky při přechodu na oběhové hospodářství

Co je třeba udělat, abychom naši ekonomiku plýtvání přeměnili na ekonomiku, kde se eliminuje odpad, zdroje jsou v oběhu a příroda se regeneruje?

Vzhledem k tomu, že se i nadále potýkáme s environmentálními a ekonomickými důsledky lineární ekonomiky, která se řídí principem „vezmi si a vytvoř odpad“, musí podniky zvážit přechod na oběhový přístup. Co to však obnáší a jaké výzvy a příležitosti tento přechod přináší? Výhody, které lze jen těžko ignorovat, nabízejí podnikům možnost rozvíjet inovace, využívat nové zdroje příjmů a zlepšovat své hospodářské výsledky, stejně jako přispívat k oběhovému, regenerativnímu hospodářství.

Přechod na oběhový obchodní model však může být náročný úkol, který vyžaduje významné změny ve výrobě, dodavatelském řetězci, logistice a zapojení zákazníků. Překonání jedinečných výzev a využití příležitostí lze dosáhnout pouze při partnerské spolupráci. Pokud je vaše firma připravena začít zkoumat, jak můžete úspěšně provést přechod, prozkoumejte způsoby, jak vám může společnost AFRY pomoci ještě dnes.

Empty plastic bottles for recycling

Our offerings

If your business is ready to begin exploring how you can carry out a successful transition, explore the ways in which AFRY can help you today. Browse our offerings.