Two men making plans writing ideas on a wall

Koncepce dopravy

Komplexní dopravní řešení

Funkční rozvoj ekonomiky i společnosti vyžaduje odbornou podporu a strategické plánování dopravy na mnoha úrovních. Ve společnosti AFRY využíváme naše kombinované odborné znalosti k vytváření udržitelných dopravních řešení pro státy, regiony i města.

Disponujeme týmy specialistů včetně dopravních inženýrů, urbanistů, krajinných architektů, ekonomů, projektantů různých oborů, odborníků na 3D vizualizaci, odborníků na životní prostředí, expertů na komunikaci s veřejností a mnoha dalších. Jejich propojená odbornost je účinným nástrojem při transformaci měst a krajiny.

Naše zkušenosti pocházejí z projektů všech velikostí – od řešení koncepcí států a regionů, urbanismu celých měst až po územní plány obcí a strategické detailní plány územního rozvoje.

Nabízíme špičkové vedení rozvojových projektů všech typů. Od nápadu k rozhodnutí – s ohledem na ekonomický, sociální a environmentální rozměr. Naší ambicí je budovat dlouhodobou hodnotu pro všechny zúčastněné strany a v dialogu s veřejností.

Služby:

 • Strategické a územní plánování
 • Strategie udržitelnosti a rozvoje dopravy
 • Výzkumná činnost v oblasti dopravního inženýrství
 • Dopravní průzkumy
 • Modelování a analýzy dopravy
 • Generely dopravy
 • 3D analýza a vizualizace
 • Tvorba a modelování GIS (GIS-analýza)
 • Komplexní studie dopravních staveb a dopravních opatření
 • Analýzy bezpečnosti dopravy
 • Ekonomické a finanční analýzy dopravních staveb, investiční plánování
 • Participativní plánování a zapojení komunity
 • Řízení projektů
 • Design a modelování
 • Vybavení a architektonické řešení zastávek a terminálů

Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Adéla Krenková

Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Dominika Držiková - Vedúci Organizačnej zložky Slovensko, Riaditeľka ateliéru Slovensko

Dominika Držiková

Vedúci Organizačnej zložky Slovensko, Riaditeľka ateliéru Slovensko

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Petr Košan - Obchodní ředitel divize Infrastruktura CZ & SK, Jednatel

Petr Košan

Obchodní ředitel divize Infrastruktura CZ & SK, Jednatel

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.

Více zpráv a článků