Finger points in the air with digital symbols around

Prodej a školení SW PTV

Potřebujete špičkový software pro efektivní plánování a optimalizaci dopravy, mobility a logistiky?

V AFRY CZ jsme více než 30 let partnery společnosti PTV Group AG pro Českou republiku. Nabízíme její přední softwarová řešení pro mobilitu a logistiku, která slouží k efektivnímu dopravnímu plánování a strategickému řízení. Zároveň zajišťujeme školení a podporu tohoto SW.

Udržitelný rozvoj dopravy vyžaduje komplexní a systematický přístup a tomu odpovídající nástroje. Společnost PTV Group AG je předním poskytovatelem technologií a softwarových řešení v oblasti udržitelné mobility a logistiky. Její produkty jsou celosvětově nejúspěšnějšími softwary pro dopravní plánování, strategické plánování, dopravní inženýrství, řízení dopravy a další účely.

V AFRY CZ jsme od roku 1993 výhradním partnerem společnosti PTV Group AG a distributorem jejích softwarů pro Českou republiku.

Pro plánování a optimalizaci dopravy a mobility se software PTV používá ve více než 2 500 městech ve 100 zemích světa. Slouží například pro tvorbu dopravních modelů a simulací v prostředí GIS (geografického informačního systému). Žádné jiné softwary nenabízí tak vysokou úroveň integrace v kontextu dopravně plánovacího procesu.

Produkty PTV nabízejí víc než jen tradiční poptávkové modelování. Software integruje poptávkové modelování (PTV Visum) s mikroskopickou simulací dopravy (PTV Vissim) a chodců (PTV Viswalk), čímž poskytuje dopravním odborníkům kompletní sadu analytických nástrojů. Software Visum obsahuje pro lepší integraci GIS i komponenty z jiných předních softwarových balíků jako ArcGIS ESRI.

Produkty PTV lze uplatnit v různých typech projektů – od strategií a koncepcí dopravy, přes lokální studie vlivu výstavby nové komunikační sítě, až po posouzení dopravy na jednotlivých křižovatkách. PTV tak pokrývá celé spektrum dopravně modelových úloh od makroskopických až po detailní mikroskopické nejen pro analýzu současného stavu, ale především pro prognózu budoucího vývoje.

Našim partnerům a klientům poskytujeme konzultace s výběrem vhodných nástrojů, zajištěním a aktivací licencí. Zajišťujeme také všechna potřebná školení a podporu. V našem kolektivu máme oficiálního certifikovaného školitele pro programy PTV.

Jak můžete využít software, který vám nabízíme?

PTV Visum

Přední světový software PTV Visum bude vaším pomocníkem při plánování dopravy. Pomůže vám s makroskopickým modelováním dopravních sítí a dopravní poptávky, s plánováním veřejné dopravy a návrhem dopravních strategií a řešení. S PTV Visum vytváříte dopravní modely, které poskytují důležité podklady pro dlouhodobé strategické plánování i krátkodobé provozní analýzy.

PTV Vissim

Jste dopravním plánovačem nebo dopravním inženýrem? Přední světový multimodální software pro simulaci dopravy PTV Vissim vám pomůže s digitální reprodukcí dopravního chování všech účastníků silničního provozu. PTV Vissim umožňuje vyhodnocovat výkonnost dopravních prvků a zařízení. Dodá vám podklady pro rozhodnutí v oblasti plánování dopravy a pro řešení problémů v silničním provozu, jako jsou dopravní zácpy a emise.

•   PTV Viswalk

PTV Viswalk, software pro mikroskopickou simulaci pohybu chodců, zobrazuje chodce a jejich vzájemnou interakci. Tento software vám umožní efektivně modelovat a řešit výzvy spojené s interakcemi chodců. Pomocí softwaru můžete mimo jiné kontrolovat šířky průchodů, velikosti shromažďovacích nebo čekacích ploch, dojezdové a čekací doby a zajistit chodcům bezpečnost a komfort.

PTV Visum Publisher

PTV Visum Publisher poskytuje interaktivní personalizované cloudové výstupy z dat PTV Visum. Můžete jej využít k prezentaci modelu pomocí srozumitelných vizualizací. Umožňuje spolupráci přímo s odborníky, plánovači, zainteresovanými stranami a veřejností. Integrované pracovní postupy aplikace PTV Visum Publisher vám dovolují rychle vytvářet a sdílet interaktivní panely s mapami a animacemi.

PTV Vistro

Jste dopravním inženýrem nebo dopravním plánovačem? PTV Vistro vám poskytne nejlepší kombinaci analýz dopravní signalizace a studií dopravních dopadů splňujících průmyslové standardy, jako je Highway Capacity Manual. Pomáhá při optimalizaci systémů křižovatek. Plynulé pracovní postupy PTV Vistro, správa scénářů a funkce automatického vytváření reportů vám šetří čas a eliminují chyby.

•   PTV Model2Go

PTV Model2Go je revoluční aplikací v plánování měst a dopravy: využívá novou technologii, která automatizuje důležité části procesu vytváření modelu. Aplikace je schopna vám poskytnout základní dopravní model jakéhokoli města nebo metropolitní oblasti na světě za pouhý týden. Kromě toho může být jakýkoli dopravní model dodán s údaji o dopravní poptávce od společnosti TomTom.

Ruční vývoj dopravního modelu trvá měsíce a vyžaduje spoustu zdrojů a know-how. PTV Model2Go významně snižuje dobu, úsilí a náklady potřebné na tvorbu modelu, a tím usnadňuje přístup k výhodám modelování i pro malé projekty.

PTV Lines

PTV Lines podporuje práci v kreativním procesu plánování nabídky veřejné dopravy. Platforma PTV Lines vám pomůže dosáhnout vysoce kvalitních řešení v oblasti veřejné dopravy za minimální náklady. Je ideálním místem, kde si můžete načrtnout své nápady, vyzkoušet různé scénáře a získat okamžitou zpětnou vazbu o provozních nákladech. Své nejlepší nápady můžete také exportovat do svých provozních systémů nebo je použít pro další analýzu v PTV Visum. PTV Lines je snadno použitelná webová platforma s hostingem v EU.

Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy
Adéla Krenková
Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Marek Šída - Vedoucí týmu dopravního plánování a modelování
Marek Šída
Vedoucí týmu dopravního plánování a modelování

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.