Annual and Sustainability Report magazine from AFRY

AFRY CZ vykázala rekordní výkony a mimořádný růst

AFRY CZ zveřejnila auditované hospodářské výsledky za rok 2021. Společnost získala zakázky za 1,1 mld. Kč a vykázala historicky nejvyšší celkové výkony 528 mil. Kč, tj silný 16% meziroční růst. Rozrostla se o již devátou pobočku, a to v Žilině. O pětinu na celkových 378 se zvýšil počet pracovníků.

„Rok 2021 byl druhým rokem koronavirové pandemie. Pro svět rokem krizovým, pro AFRY CZ přesto znovu mimořádně úspěšným,“ komentuje hospodaření společnosti ředitel AFRY CZ Ivo Šimek. „Loňský rok nejlépe charakterizuje slovo růst. Rozrostli jsme se o 60 spolupracovníků, prodali jsme za více než půl miliardy našich myšlenek, nápadů a inovací a rozvinuli nebo posílili jsme přítomnost v devíti regionech Česka a Slovenska,“ doplňuje.

AFRY CZ je konzultační společnost patřící do silné mezinárodní skupiny AFRY. V Česku a na Slovensku disponuje nezvykle komplexním rozsahem portfolia pokrývajícím oblasti architektury, dopravy, průmyslu, energetiky, stavebnictví, infrastruktury, vodního hospodářství a životního prostředí. Tyto obory se v roce 2021 na celkových tržbách podílely následujícími procenty: doprava a infrastruktura 42 %, energetika 20 %, zpracovatelský průmysl 14 %, architektura a budovy 12 %, automatizace a výroba 7 % a voda a životní prostředí 5 %.

Mezinárodní finanční ukazatel EBITDA v roce 2021 dosáhl 5,7 %, což představuje 10% meziroční nárůst.

Od architektonických soutěží po modulární reaktory

Aktivní proklientský přístup, inovativnost řešení a kvalita práce se v roce 2021 promítly do získání 885 zakázek v celkové hodnotě 1082 mil. Kč.

Mezi ty stěžejní v oblasti dopravní infrastruktury patřily celospolečensky významné projekty pro velké veřejné zadavatele, zejm. Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správu železnic. Největší z nich v hodnotě 139,5 mil. Kč bylo zpracování dokumentace pro územní řízení vysokorychlostní železniční tratě Moravská brána I.

Stěžejní zakázky v oblasti energetiky tvořilo zapojení do výzkumného projektu malého modulárního reaktoru David, projekty pro Správu úložišť radioaktivních odpadů a spolupráce při tvorbě národního energetického plánu Gruzie. Pro zpracovatelský průmysl byly zásadními akcemi projekt technologické části spalovny Slough Multifuel ve Velké Británii a spolupráce na úpravách energetické části celulózky společnosti Metsä Board ve Švédsku.

Hlavními projekty v oblasti architektury a pozemních staveb se loni staly architektonické návrhy do významných mezinárodních soutěží v týmu např. s britskými Grimshaw Architects či dánskými Gottlieb Paludan Architects. A též projekty pro velké soukromé developery jako Skanska a Lucron.

V oblasti automatizace a výroby bylo zásadní zahájení spolupráce se společností ABB na komplexních dodávkách robotických svařovacích center a projekt digitalizace výrobního areálu pro Sandvik Chomutov Precision Tubes. V oblasti vody a životního prostředí loni vedly liniové stavby a EIA.

Letos AFRY CZ očekává 30% růst

Společnost se loni stala členem Severské obchodní komory. „Naše zapojení do této organizace je veřejným potvrzením, že jsme seriózním partnerem se silnými severskými hodnotami, jako je důraz na udržitelnost, digitalizaci, transparentnost, genderovou rovnováhu a férovou komunikaci,“ říká Ivo Šimek.

Přes všechna úskalí roku 2021 jej AFRY CZ uzavřela s výbornými výsledky. V letošním geopoliticky a ekonomicky velmi náročném roce očekává meziroční nárůst výkonů na úrovni 30 % a hodnotu EBITDA 6,5 %.

„Hledáme dlouhodobě udržitelný rozvoj a hodnoty na úkor krátkodobých zisků a jednoduchých vítězství. Zajímají nás lidé a jejich činy. Učíme se z minulosti, abychom byli lepší v budoucnosti. Jsme prostě AFRY,“ uzavírá Ivo Šimek.

Výroční zpráva společnosti AFRY CZ za rok 2021

Může vás také zajímat