cs-cz-teplarna

AFRY se podílí na přípravě nového zařízení pro energetické využití odpadů v lokalitě Mělníka

PRAHA, 1. července 2024 - AFRY se začala podílet na projektování moderního a udržitelného zařízení pro energetické využití odpadů, které u středočeského Mělníka postaví společnost ČEZ.

Smlouvu se zhotovitelem Metrostav DIZ podepsala AFRY CZ letos v březnu. Energie získaná využitím odpadů poslouží pro dodávky tepla pro Prahu.

Nové ZEVO (Zařízení pro energetické využití odpadů) by se v komplexu stávající elektrárenské lokality Mělník mělo začít stavět příští rok, uvedení do provozu se očekává v roce 2027. ČEZ počítá s provozem stávajících provozů na lokalitě Mělník, ZEVO má sloužit jako dodatečný zdroj tepla a elektrické energie. ZEVO bude jako palivo používat dále nevyužitelný komunální odpad. Nahradí tak jeho dosavadní skládkování, které bude podle odpadové legislativy od roku 2030 zakázané.

„Pro klienta zpracováváme projekt v oblasti elektro, systémů kontroly a řízení (SKŘ). Připravujeme dokumentaci basic design, dokumentaci pro provedení stavby (Detail Design) a poskytneme také autorský dozor během výstavby ZEVO. Jsme rádi, že můžeme přispět svými odbornými znalostmi k tomuto projektu, a podpořit tak posun směrem k udržitelnější budoucnosti,“ říká ředitel divize Energy společnosti AFRY CZ Petr Šlemr.

Výroba tepla a elektřiny z uhlí má v lokalitě Mělník skončit do roku 2030, technologie přejdou na alternativní, nízkoemisní a bezemisní zdroje. Roční kapacita ZEVO v lokalitě Mělník má být 320.000 tun (2 x 160 kilotun) odpadu ročně. Současně se počítá také s větším podílem recyklace odpadu a snižováním jeho celkového množství.

Společnost AFRY má bohaté zkušenosti s projekty v energetickém sektoru jak v globálním, tak tuzemském měřítku, specialisté z její energetické divize nabízejí komplexní inženýrské, projekční a konzultační služby. AFRY tak přispívá k přechodu na nízkouhlíkovou energetiku při současném zachování bezpečnosti a pokrytí energetických potřeb.

ZEVO
Zevo