Nature path

Jak mohou lesy pomoci snížit negativní dopady průmyslu na klima

Nová zpráva vypracovaná společností AFRY zdůrazňuje roli lesních produktů v boji proti klimatické krizi

Klimatická krize je akutní a emise z fosilních zdrojů jsou hlavní součástí problému. Současně v EU není plně uznán dopad lesů na klima, protože jednotlivé politiky se zaměřují na snižování úrovní uhlíku a neberou v úvahu úlohu dřevěných výrobků. To omezuje využití lesních produktů, přestože přispívají k nahrazení surovin na bázi fosilních materiálů nebo spoléhající na fosilní paliva, a tím snižují i emise.

Nová zpráva společnosti AFRY, kterou si nechala vypracovat společnost FAM, vlastněná třemi největšími Wallenbergovými nadacemi, ukazuje, že tento pohled je třeba diferencovat. Podle této zprávy již lesní produkty pozitivně ovlivněňují klima stejnou měrou, jakou by vyprodukovalo 50 milionů občanů EU. Tento přínos pro klima vyplývá z tzv. substitučního efektu – když materiály na bázi dřevních vláken nahrazují fosilní materiály, dochází ke snížení emisí. Této části klimatických přínosů lesů se bohužel často věnuje méně pozornosti.

Lesy a lesnický sektor mohou hrát klíčovou roli v přechodu na změnu klimatu několika způsoby: rostoucí lesy odebírají uhlík z atmosféry a ukládají ho v lese, výrobky ze dřeva ukládají uhlík po celou dobu svého životního cyklu a výrobky ze dřeva a bioenergie mohou nahradit fosilní materiály, a snížit tak emise, což je podstatou studie.

Håkan Buskhe, generální ředitel společnosti FAM, říká:

Objasněním klimatických přínosů lesních produktů chceme přispět k aktualizovaným podkladům pro rozhodování o opatřeních a rozhodnutích týkajících se lesnictví. Substituční potenciál a klimatické přínosy lesního hodnotového řetězce jsou důležitým dílkem skládačky při řešení klimatických výzev jak pro Švédsko, tak pro Evropu. Abychom mohli čelit klimatickým výzvám, musíme substitučnímu efektu věnovat větší pozornost a těžit z něj. Zpráva konkrétně ukazuje, že lesní produkty, jako jsou kartonové desky, řezivo a celulózové textilie, snižují na úrovni EU každoročně emise z fosilních materiálů o 390 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého. A potenciál je ještě větší. Na základě hlavního scénáře vypracovaného ve zprávě by se substituční efekt mohl do roku 2050 zvýšit až na 561 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého. To odpovídá přibližně čtvrtině celkových emisí EU z odvětví energetiky, výroby a dopravy.

Jonas Gustavsson, prezident a ředitel společnosti AFRY, uvádí:

Aby se snížil náš dopad na klima, musíme omezit využívání fosilních zdrojů jak v oblasti materiálů, tak v oblasti energie. Lesy hrají klíčovou roli při nahrazování fosilních paliv udržitelnějšími a oběhovými surovinami. Tato zpráva je důležitým příspěvkem do diskuse a zdůrazňuje výhody aktivního a odpovědného lesnictví a jeho úlohu při postupném vyřazování fosilních surovin. Je načase vnímat přínosy lesů pro klima jako řešení, nikoliv jako problém. Pochopením a využitím substitučního potenciálu lesů můžeme vytvořit udržitelnou budoucnost pro Švédsko i Evropu.

Celá studie k přečtení zde (EN).