Továrna na výrobu a stáčení léčiv ve světlém laboratorním prostředí. Počítačem generovaný obraz lahviček s vakcínami a tekutinami uvnitř.

Připravujeme rozsáhlý projekt rozšíření továrny pro světového lídra v oblasti farmacie

AFRY pracuje na velkém projektu rozšíření výrobních kapacit pro přední dánskou farmaceutickou společnost. Na zakázce, díky které může firma vyrábět víc léčiv pro civilizační onemocnění, se již rok a půl podílí i český tým specialistů na projektování technických zařízení budov (TZB). AFRY pro projekt poskytuje plnou škálu služeb od návrhu, přes řízení stavby po uvedení zařízení do provozu.

Významný dánský výrobce léčiv si vybral AFRY jako důvěryhodného partnera pro rozšíření několika svých provozů. Cílem projektu je zvýšit výrobní kapacitu klienta v oblasti léčiv pro civilizační nemoci.

Projekt zahrnuje výstavbu nových výrobních hal, chladicích věží, potrubního mostu i rekonstrukci a rozšíření stávajících objektů. Je velmi náročný v tom, že vše probíhá bez přerušení provozu a současně se realizuje několik fází projektu současně – koncepce, zpracování projektu a prováděcí dokumentace i řízení stavby. Hladkému průběhu napomáhají zkušenosti týmů AFRY z podobných projektů v potravinářském průmyslu a life-science.

Český tým pracuje na kompletním řešení technického zařízení budov

Od počátku se na tomto rozsáhlém projektu podílí odborníci v oblasti pozemního stavitelství, automatizace, stavebního inženýrství, elektrotechniky a farmacie, a to z kanceláří AFRY ve Švédsku, České republice a Dánsku.

Tým v ČR připravil pro klienta řešení technických zařízení budov (TZB), konkrétně systému vzduchotechniky, vytápění, chlazení a zdravotně-technických instalací. Vše za využití nejmodernějšího metod projektování 3D/BIM, které je důležité pro optimální integraci postupů a koordinaci činností s dalšími týmy.

Komplexita poskytovaných služeb je pro klienta výhodou

Projekty tohoto typu plně využívají celé spektrum architektonických a projektově-inženýrských služeb, kterými AFRY disponuje.

Vedle projektování zajišťuje AFRY také koordinaci pracovního prostředí, environmentální management, řízení stavby a dohled. Výhodou pro klienta je tak méně styčných ploch s třetími stranami, což umožňuje efektivnější komunikaci, lepší řízení dodavatelů projektu a omezení problémů a konfliktů. Vzniká tak prostor pro větší transparentnost a jasnější vymezení rolí a odpovědnosti za výsledky.

AFRY má tak možnost lépe identifikovat současné i budoucí potřeby klienta. Pokud společnost pracuje pro stejného investora dlouhodobě, získává cenné znalosti a umí pro něj ještě lépe uzpůsobit navrhovaná řešení.

AFRY nabízí špičková řešení v oblasti life-science

Farmaceutický průmysl a life-science jsou odvětvími, která procházejí změnami. Neustále se vyvíjí nové kompetence, procesy a systémy a dodržují se přísné požadavky na kvalitu a předpisy. Společnost AFRY svým klientům pomáhá orientovat se v těchto komplexních oborech a dodržovat všechna platná pravidla.

Společně se svými klienty AFRY navrhuje a realizuje vyhovující, efektivní, bezpečné a ekologické stavby, výrobní linky a zařízení.

Multidisciplinární inženýrské, poradenské a projektové služby AFRY pokrývají celý životní cyklus investice od studií přes CAPEX až po každodenní úkoly provozní podpory. Pro rozličné průmyslové provozy je partnerem v oblastech od manipulace se surovinami přes procesy, dodávky výrobních linek na klíč, robotiku, výrobu energie až po budovy a infrastrukturu.