Two railway tracks intersecting

Strategickou železniční trať na letiště bude projektovat AFRY

AFRY vyhrála zakázku na projekt strategické novostavby kolejového napojení na pražské letiště, vč. nového přestupního terminálu Dlouhá Míle. Akce je součástí jednoho z nejrozsáhlejších domácích infrastrukturních záměrů v oblasti železniční dopravy. Zakázky na železniční novostavby se v ČR vypisují zřídka.

Sdružení sesterských společností AFRY CZ a AF Infrastructure (Švédsko) získalo veřejnou zakázku Správy železnic na poslední stupeň projektové přípravy novostavby trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo). AFRY zpracuje dokumentaci pro stavební povolení trati, dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení nové železniční zastávky Praha-Dlouhá Míle a následně vykoná autorský dozor při jejich realizaci. Součástí bude i digitální model stavby (BIM).

AFRY vysoutěžila zakázku za 109,901 miliónu Kč bez DPH, předpokládaná hodnota byla téměř 119 miliónů. Cena ovšem nebyla jediným kritériem, ze 40 % rozhodovaly o vítězi zkušenosti klíčových expertů.

„Jde o strategicky velmi významnou konvenční novostavbu, která je nezbytná nejen pro podporu komfortu a konkurenceschopnosti Letiště Václava Havla. Přímé kolejové napojení mají všechna důležitá evropská letiště a Praha v tomto směru zaostává. Momentálně je vedle Dublinu jedinou evropskou metropolí na západ od nás, která nemá kolejové napojení centra s mezinárodním letištěm,“ říká o významu projektu Petr Košan, jednatel AFRY CZ. Jízdní doba z centra Prahy na Letiště Václava Havla (19 km) se po realizaci předpokládá kolem 25 minut.

Nový dopravní terminál Dlouhá Míle

V rámci projektu vznikne i rozsáhlý přestupní uzel Dlouhá Míle, a to
v rozvojovém území poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, obchodního centra Šestka a Pražského okruhu. Vytvoří důležité propojení železnice se silniční dopravou a MHD, a díky parkovacím možnostem také uleví přetíženým komunikacím Prahy 6.

„Dlouhá Míle bude důležitý dopravní terminál se železniční zastávkou a možností přestupu na městské i příměstské autobusy, výhledově i na tramvaje. Významně také rozšíří infrastrukturní výbavu širšího území letiště, protože poskytne parkoviště P+R s uvažovanou kapacitou přes 1000 stání při úrovňovém parkování, resp. až pro 2000 aut v případě vybudování parkovacího domu,“ upřesňuje Košan.

Podobu železniční zastávky Dlouhá Míle podrobí AFRY celkové architektonické revizi. Správa železnic spolu s Hlavním městem Prahou předpokládá, že zastávka Dlouhá Míle poskytne rychlou, efektivní, kvalitní a ekologickou alternativu individuální automobilové dopravě.

Železniční novostavby jsou spíše výjimkou

Vedle strategické roviny záměru je tento projekt velmi zajímavý i z hlediska jeho zpracování, a to hned ve dvou aspektech. Prvním je digitalizace a druhým fakt, že jde o novostavbu. „Dlouhodobě podporujeme rozšíření metody informačního modelování staveb - BIM, do českých infrastrukturních projektů a jsme spoluautorem datového standardu Státního fondu dopravní infrastruktury. Tuto trať Správa železnic zařadila právě mezi akce zpracované plně metodou BIM,“ říká Martin Mykisa, vedoucí oddělení kolejových staveb AFRY CZ.

Mykisa doplňuje i druhý aspekt: „Odbočka na letiště je jednou z mála železničních novostaveb v ČR. Železniční síť v Česku patří k nejhustším na světě, zakázky na nové tratě jsou tak spíše raritou. I přes zahájení přípravy vysokorychlostních tratí celkově převažují modernizační projekty.“

Novostavba představuje 4km dlouhou, dvoukolejnou elektrifikovanou trať, která bude sledovat trasu Pražského okruhu a navazující část dálnice D7, než se stočí do prostoru Terminálů 1 a 2 ruzyňského letiště. “Součástí budou mj. dva hloubené dvoukolejné tunely. První zhruba 119 metrů dlouhý bude před vjezdem do terminálu Dlouhá Míle, kde bude podcházet nově plánovanou místní komunikaci, terminál autobusů a parkoviště P+R. Druhý přibližně 83 metrů dlouhý bude navazovat na zastávku Dlouhá Míle, za kterou bude železniční trať podcházet pod komunikací K letišti,“ upřesňuje Mykisa.

Novostavba je součástí jednoho z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR propojujících Prahu s největším městem Středočeského kraje (Kladnem).


O zakázce:

  • Název nadlimitní veřejné zakázky: Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo) (v režimu BIM)
  • Druh zadávacího řízení: otevřené řízení, veřejná zakázka na služby
  • Nabídková cena (bez DPH): 109 900 500 Kč
  • Předpokládaná cena (bez DPH): 118 885 971 Kč
  • Výherní tým: konsorcium AFRY CZ, s.r.o. + AF-Infrastructure AB
  • Stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy