Inspekční vůz

Zachraňuje životy a sanitka to není…

Pro magazín CIO BusinessWorld jsme napsali článek o inspekčním voze. Je jedním z nástrojů identifikace bezpečnostních rizik silnic a dálnic.

Svými výstupy tak v důsledku pomáhá snižovat počet obětí dopravních nehod a zmírňovat jejich následky. Vyvinuli jsme pro něj vlastní inspekční SW. Přečtěte si, jak celý systém funguje, co umí a jak se audity bezpečnosti pozemních komunikací provádí.

„Inspekční auto je součástí systému, který identifikuje, lokalizuje a klasifikuje dopravně bezpečnostní deficity. Zaznamenává lokalizovaný videopasport pozemních komunikací. To je digitální dokumentace silnic a dálnic pořízená v reálném provozu,“ vysvětluje Prokop Nedbal, vedoucí oddělení Koncepce dopravy AFRY CZ. AFRY CZ je projekčně-inženýrská společnost, která se inspekcím pozemních komunikací a vyhodnocování jejich bezpečnosti věnuje od roku 1992.

Ve voze je umístěn počítač, k němuž je připojená jednoúčelově poskládaná sada HW. Jde zejm. o senzor zrychlení, senzor atmosférického tlaku, gyroskop pro zpřesnění záznamu trajektorie vozidla a externí komponenty umístěné na střešním nosiči. Těmi jsou GPS přijímač, dvojice kamer, které streamují FullHD obraz, zadní kamera a 2D stereokamera. Ta umožňuje při následném vyhodnocování orientační měření délek a vzdáleností v obraze videa. Celý systém je ovládaný z místa spolujezdce pomocí tabletu. Na inspekčním počítači je instalován SW, který ukládá data ze všech vstupů (video, GPS, Gyro). SW poskytuje obsluze vozidla informaci o činnosti jednotlivých komponent, o kvalitě zaznamenávaných dat a zajištuje jejich vzájemnou synchronizaci až na úroveň snímků pořízených videozáznamů.

Výsledná data obsahují dvě přední FullHD videa, videosoubory z dalších kamer a data ze senzorů. „Vozidlo zpracovává tok dat sbíraný v délce několika tisíců kilometrů silnic v různém terénu. Inspekční HW je tedy robustní, odolný proti otřesům. Se schopností zajistit potřebnou rychlost datového toku v celé délce snímané trasy,“ uvádí Pavel Suntych, hlavní inženýr projektu a auditor bezpečnosti pozemních komunikací v AFRY CZ. „Auto běžně jezdí i 15 hodin denně, několik týdnů v kuse,“ dodává.

Hledají se rizikové parametry silnic

Vyhodnocování dat, resp. vyhodnocování bezpečnosti silnic je prováděno ručně na pracovišti. Provádí jej vyškolení pracovníci na běžných kancelářských počítačích s využitím kancelářské části inspekčního SW. Rychlost procesu závisí na použité metodice, cíli práce a charakteru pozemní komunikace. Dálnici je možné vyhodnotit mnohem rychleji než křivolakou horskou cestu nebo průtah velkým městem. Automatická detekce a inteligentní klasifikace se zatím nevyužívají, tato možnost se ale již diskutuje.

V případě bezpečnostních inspekcí jsou vyhledávány rizikové parametry silnic a okolí. Takové, které mohou mít vliv na vznik nehody, nehodu v minulosti již způsobily (jsou patrné stopy po nehodách) nebo mohou zhoršovat následky nehody. Identifikují se stromy, jiné pevné překážky podél silnic či nepřehledné vedení trasy. Těmi jsou nedostatečné rozhledové podmínky, nejednoznačné křižovatky, chybějící chodníky, absence přechodů pro chodce, nevyhovující charakter komunikace v průtahu obcí atd. „Rizikových faktorů je obrovské množství. Systém zdroje rizika lokalizuje a pořizuje k nim obrazovou dokumentaci. Vše je následně klasifikováno a vyhodnoceno. Výsledkem je databáze rizik, která snižují dopravně bezpečnostní úroveň silnice,“ vysvětluje Suntych. Finálním výstupem jsou tedy databáze, lokalizované video záznamy a textové zprávy, které se využívají k přípravě opatření zvyšujících bezpečnost silnic.

AFRY CZ vyvinula vlastní inspekční SW

Celý tento systém postavila AFRY CZ na vlastním inspekčním software SABS (Systém pro Analýzu Bezpečnosti Silnic). Vyvinula jej spolu s IT společností ARIT. SABS obsahuje mobilní sběrný modul a kancelářský vyhodnocovací modul. První verze vznikla již v roce 2009, kdy se v ČR začal klást větší celospolečenský důraz na snižování počtu a následků dopravních nehod. „Hledali jsme vhodný nástroj pro potřeby síťového hodnocení bezpečnosti silnic, který by nám umožnil provedení lokalizovaného videopasportu,“ popisuje Suntych. „Licence obdobných software, dostupných v té době, byly jednak dost drahé a hlavně zpravidla jednoúčelové. Rozhodli jsme se proto vyvinout řešení vlastní. Spolehlivé, přesné, multifunkční a přenosné na jiné vozidlo,“ dodává. AFRY CZ od počátku zamýšlela provozovat systém i v zahraničí. Navrhla jej tedy tak, aby v případě poruchy za hranicemi nebyl problém zajistit náhradní díly a systém opravit bez velkých časových ztrát. V průběhu let jsme tak společně s ARIT vytvořili několik vývojových verzí, jejichž funkcionalita vždy stavěla na využití běžných notebooků či PC, i z důvodu snadné opravy v terénu. „Programujeme různé typy aplikací, ale SABS jsme vždycky vnímali jako velkou výzvu. Udržet synchronizaci dat z tolika zdrojů při použití standardních, tedy nikoli průmyslových komponent, není vůbec jednoduché. Přitom každá generace SABS znamenala významně vyšší požadavky na systém, museli jsme se tedy vždy držet technologicky na špici.“ říká Tomáš Hruška, technický ředitel ARIT.

Systém SABS je víceúčelový a v českém prostředí poměrně raritní. AFRY CZ jej používá pro audity bezpečnosti pozemních komunikací, bezpečnostní inspekce, pořizování video pasportů či pasportů dopravního značení. Jako jediný na českém trhu je navíc akreditovaný mezinárodním programem iRAP (International Road Assessment Programme). iRAP je registrovaná charitativní organizace, která si klade za cíl zachraňovat životy odstraňováním rizikových silnic po celém světě. „Na rozdíl od různých národních přístupů nabízí iRAP díky standardizaci možnost porovnávání dat v čase. Umožňuje také vzájemné porovnání různých lokalit či států. Bez ohledu na to, jaké subjekty na daných komunikacích v minulosti sběr dat a jejich analýzu provedly,“ zvýrazňuje výhody standardizovaného přístupu Nedbal z AFRY CZ. Organizace iRAP klade kvalitativní a funkční požadavky jak na inspekční systémy, tak na způsob vyhodnocování získaných dat. V případě splnění těchto kritérií uděluje iRAP mezinárodní certifikaci, kterou je nutné pravidelně obnovovat. „Od počátku jsme SABS vyvíjeli tak, aby podmínky metodiky iRAP splňoval. Certifikát jsme získali v roce 2012 a držíme jej stále,“ říká Suntych.

Při hodnocení metodikou iRAP jsou data parametrizována kontinuálně. Tedy v celé délce hodnocené komunikace nebo silniční sítě. Zaznamenává se šířkové uspořádání, tj. počet jízdních pruhů, zda se jedná o směrově dělenou nebo nedělenou komunikaci, způsob oddělení protisměrných proudů, směrové a výškové řešení trasy, výskyt objektů v okolí a mnohé další aspekty. Takto parametrizovaná silnice je zpracována v souladu s vybranou metodikou. „Za hodinu práce lze metodikou iRAP vyhodnotit zhruba 1,3 km komunikace. Výsledkem je hvězdičkové hodnocení bezpečnosti silniční sítě, tzv. iRAP Star Rating,“ vysvětluje Suntych. AFRY CZ s pomocí SABS doposud vyhodnotila desítky tisíc kilometrů jízd. Vzhledem k tomu, že využívá mezinárodní standard, převážnou většinu najezdil inspekční vůz v zahraničí. Na Slovensku, v Maďarsku, po balkánských zemích, v Kazachstánu i v Indii. „Inspekční Yeti je díky své výrazné barvě nejbezpečnější vůz firemní flotily. Mezi kolegy je velmi populární. V ČR tak najel největší počet kilometrů na běžných, neinspekčních, služebních cestách,“ s nadsázkou uzavírá Pavel Suntych.