Obrázek ukazuje dvě bezpečnostní vozidla

Bezpečnost dopravy

Inspekce silniční infrastruktury

V AFRY identifikujeme, lokalizujeme a klasifikujeme bezpečnostní rizika pozemních komunikací v tuzemsku i mnoha zemích v zahraničí již od roku 1992. Pro tyto účely jsme vyvinuli i vlastní komplexní inspekční systém SABS.  

SABS nám umožňuje provádět detailní analýzy silniční infrastruktury a identifikovat potenciální rizika a nebezpečí. Díky tomu můžeme navrhnout efektivní bezpečnostní opatření a zlepšení dopravní infrastruktury s cílem minimalizovat riziko dopravních nehod.

Při inspekcích pozemních komunikací vyhledávají naše týmy odborníků rizikové parametry silnic a jejich okolí. Data získáváme díky speciálnímu inspekčnímu autu vybavenému potřebným HW. Díky tomu umíme zpracovat tok dat sbíraný v délce několika tisíců kilometrů silnic v různém terénu. Zaznamenáváme tak lokalizovaný videopasport pozemních komunikací, resp. digitální dokumentaci silnic a dálnic pořízenou v reálném provozu.

Inspektoři identifikují stromy, jiné pevné překážky podél silnic či nepřehledné vedení trasy. Těmi jsou např. nedostatečné rozhledové podmínky, nejednoznačné křižovatky, chybějící chodníky, absence přechodů pro chodce, nevyhovující charakter komunikace v průtahu obcí a další.

Vyhodnocování dat se provádí na pracovišti za pomoci kancelářské části inspekčního softwaru. Pro hodnocení bezpečnosti využíváme v AFRY mezinárodní program hodnocení silnic iRAP. (International Road Assessment Programme). iRAP je registrovaná charitativní organizace, která si klade za cíl zachraňovat životy odstraňováním rizikových míst na silnicích po celém světě.

Na rozdíl od různých národních přístupů nabízí iRAP díky standardizaci možnost porovnávání dat v čase. Umožňuje také vzájemné porovnání různých lokalit či států bez ohledu na to, jaké subjekty na daných komunikacích v minulosti sběr dat a jejich analýzu provedly.

V AFRY pracujeme zejména s několika nástroji tohoto systému – například s hvězdičkovým hodnocením iRAP a analýzou dopravní nehodovosti na silnici. Při hvězdičkovém hodnocení se bere v potaz asi 50 atributů silnice, které ovlivňují riziko pro řidiče a cestující ve vozidle, motocyklisty, cyklisty a chodce. Silnice s jednou hvězdičkou představují nejvyšší riziko a silnice s pěti hvězdičkami nejnižší riziko.

Při tvorbě výstupů včetně map s komplexními údaji o silniční síti se využívají také podrobné údaje o nehodách. Identifikují se tak kombinovaná rizika, která vyplývají ze vzájemného působení účastníků silničního provozu, vozidel a silničního prostředí.

Zkušenosti a know-how z inspekčních zakázek máme z Česka, ze Slovenska, balkánských zemí, Maďarska i Indie. V rámci projektu provádíme nejen inspekce a zpracování výstupů, běžně také zaškolujeme místní týmy.

Služby

  • Bezpečnostní inspekce silnic a dálnic včetně IRAP
  • Využití vlastního softwaru SABS
  • Bezpečnostní audity-
  • IRAP (International Road Assessment Programme)
  • Konzultace a školení
Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy
Adéla Krenková
Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.