Obrázek ukazuje zatáčku s vozidly

Doprava budoucnosti

Pomocníci pro rozvoj a správu chytrých měst

Věříme, že moderní a ekologicky šetrná doprava je klíčem k prosperitě a životaschopnosti měst, obcí a regionů. V AFRY stojíme v čele inovací v oblasti plánování a správy měst a nabízíme zpracování kompletních projektů pro klienty z veřejného i soukromého sektoru.

Vytváříme plány udržitelné mobility, které zahrnují analýzy stávajícího stavu dopravní infrastruktury, poptávky a potřeb obyvatel. Také identifikují klíčové problémy a výzvy v oblasti mobility a dalších oblastech. Na základě těchto analýz navrhujeme konkrétní opatření a projekty, které zlepší udržitelnost dopravy a pomohou komplexně řešit potřeby celé lokality.

V naší nabídce je klíčové využití geografických informačních systémů (GIS). Nástroje fungující na jejich bázi nám umožňují vytvořit pro klienta detailní interaktivní mapu pro sběr, úpravu, analýzu a přehledné zobrazení prostorových dat konkrétní obce nebo regionu. Mapa obsáhne a přehledně zobrazí vrstvy informací o městě, budovách, infrastruktuře, dopravě, životním prostředí a dalších požadovaných atributech. Umožňuje také komunikaci s obyvateli lokality. Díky tomu jsme schopni navrhnout řešení, která klientům pomohou při správě místa a rozhodování o nových službách a opatřeních.

S důrazem na ekologickou ohleduplnost a efektivitu vynaložených prostředků pomáháme vytvářet životaschopná a udržitelná města, obce a regiony. Naším cílem je podpořit rozvoj moderní a udržitelné mobility, která respektuje životní prostředí, zlepšuje přístupnost a zvyšuje kvalitu života obyvatel v různých regionech.

Služby:

  • Kompletní zpracování projektů
  • Plánování udržitelné mobility pro města, obce a regiony
  • Generely dopravy
  • Analýzy dopravní infrastruktury, poptávky a potřeb obyvatel
  • Kapacitní posouzení dopravních uzlů a sítí
  • Identifikace problémů a výzev v oblasti mobility
  • Návrhy opatření pro zlepšení udržitelnosti dopravy
  • Využití geografických informačních systémů (GIS) pro tvorbu interaktivních map
Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy
Adéla Krenková
Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.

Více zpráv a článků