Obrázek ukazuje kolonu aut

Dopravní modelování

Dopravní modelování a analýzy hluku a emisí

Časy, kdy ke stanovení budoucí intenzity dopravy na dané komunikaci stačil růstový koeficient a kalkulačka, jsou již dávno za námi. Výzkum dopravního chování a mobility obyvatel umožnil transformovat lidské chování do mobilitních vzorů, matematických vztahů a korelací.

Vývoj dopravy je odvozován od množiny strukturálních charakteristik území, jako, např. počet obyvatel, počet zaměstnaných, počet disponibilních vozidel, počet pracovních příležitostí, počet míst na školách apod.  

Dopravní model je rovněž kalibrován na základě empirických dat získaných z dopravních průzkumů v celé České republice i na konkrétní studované křižovatce. Dokáže srovnávat množství variant vývoje území a infrastruktury. Kvantifikuje nárůsty a poklesy intenzity, dopravní výkony, definuje trasy, dopravní toky nebo kvalitu obsluhy území.

V AFRY jsme zkušeným partnerem při optimalizaci dopravních systémů. Náš tým odborníků disponuje širokým spektrem technických nástrojů a know-how, které nám umožňují vytvořit komplexní dopravní modely a simulace.

Už přes 30 let také pracujeme s předními světovými softwary společnosti PTV Group AG, jejímž jsme partnerem pro Českou republiku, a jejíž produkty také prodáváme.

PTV nabízí víc než jen tradiční poptávkové modelování. Software integruje poptávkové modelování (PTV Visum) s mikroskopickou simulací dopravy (PTV Vissim) a chodců (PTV Viswalk), čímž poskytuje dopravním odborníkům kompletní sadu analytických nástrojů. Software Visum obsahuje pro lepší integraci GIS i komponenty z jiných předních softwarových balíků jako ArcGIS ESRI.

Technika, které využíváme, pomáhá našim odborníkům předpovídat dopravní toky, pracovat s analýzou přetížených míst. Umíme zlepšovat průjezdnost a optimalizovat trasy. Navrhujeme efektivní řešení, která celkově zlepšují mobilitu a zvyšují plynulost dopravy, snižují dopravní kongesce a minimalizují negativní dopady dopravy na životní prostředí.  

Nabízíme modelování dopravních infrastruktur ve všech úrovních detailu od makroskopických modelů až po mikroskopické simulace. To nám umožňuje vypracovat precizní analýzy dopravních situací a posuzovat dopravní chování na různých úrovních. Díky multifaktorové analýze rozpoznáme i výhledové, potenciální problémy a navrhneme optimální řešení pro konkrétní dopravní prostředí.

V případě simulace se jedná o sofistikovaný matematický model, který napodobuje reálné chování účastníků dopravy a primárně slouží k analýze návrhových řešení, identifikaci kritických míst, ověřování funkčnosti řešení, statistickému hodnocení a kapacitnímu posouzení dopravních staveb a jejich soustav.

Vedle výše zmíněných činnosti se také zabýváme prováděním analýz hluku a emisí. Naše odborné týmy využívají moderní měřicí technologie a sofistikované softwary k vypracování detailních analýz. Ty nám pomáhají v identifikaci hlukových a emisních zdrojů, při posouzení jejich dopadů na životní prostředí a při navrhování vhodných opatření. Právě dopravní modely slouží také jako podklad pro provádění hlukových a rozptylových studií, například pro dokumentace dopadů projektu na životní prostředí EIA.

Služby:

  • Dopravní modelování ve všech úrovních detailu
  • Analýzy hluku a emisí
  • Modelování a analýzy pro udržitelnou mobilitu
Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy
Adéla Krenková
Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Marek Šída - Vedoucí týmu dopravního plánování a modelování
Marek Šída
Vedoucí týmu dopravního plánování a modelování

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Dominika Držiková - Vedúci Organizačnej zložky Slovensko, Riaditeľka ateliéru Slovensko
Dominika Držiková
Vedúci Organizačnej zložky Slovensko, Riaditeľka ateliéru Slovensko

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.