Busy highway at night

Efektivita a optimalizace

Zajištění efektivity a optimalizace projektů

V AFRY jsme hrdí na naši dlouholetou odbornou expertizu a zkušenosti s řešeními, která kladou důraz na rozvoj udržitelné dopravy. Naše služby zahrnují široké centrum poradenských a projektantských činností zaměřených na plánování nových dopravních sítí a infrastruktury i na rozvoj a úpravu stávajících. Vždy zohledňujeme ekologické aspekty, abychom minimalizovali dopad na životní prostředí.

Máme dlouholeté know-how mj. v přípravách studií proveditelnosti, které pomáhají identifikovat a vyhodnotit různé možnosti a varianty projektů. Tyto studie obsahují detailní analýzy nákladů, efektivity a rizik spojených s každým projektem.

Projekty posuzujeme z mnoha různých úhlů pohledu. Nejprve analyzujeme území z hlediska všech modů dopravy a jejich vzájemného ovlivňování a navrhujeme takové řešení prostoru, které bude v souladu s krajinou a optimální pro spokojený život jeho obyvatel nebo návštěvníků. Pomáhají nám v tom detailní průzkumy, dopravní modelování či kapacitní plánování. Řešíme také dopravu v klidu (např. parkování), rozvíjíme telematiku a její praktické využití pro obce a města.

Při plánování využíváme širokou paletu moderních nástrojů a technologií. Díky nim jsme schopni efektivně analyzovat a vizualizovat různé aspekty dopravy a infrastruktury, což nám umožňuje přesněji plánovat a navrhovat dopravní řešení.

Klíčovými jsou geografické informační systémy (GIS), které nám poskytují důležité zeměpisné a prostorové informace. Nabízíme vytvoření GIS portálu, který umožňuje interaktivní komunikaci mezi projektovým týmem, investorem projektu a v případě veřejných projektů také obyvateli. Jde o speciální mapovou aplikaci, díky které můžeme prezentovat aktuální podobu projektu online. Zároveň nám dovoluje jednoduše sbírat podněty a připomínky občanů,

Nástrojem pro vyhodnocení socioekonomických přínosů silničních staveb je model HDM-4 (Highway Development and Management Model), expertní a znalostní systém, který využíváme pro analýzu nákladů a přínosů staveb silniční infrastruktury. Kromě toho jsme vyvinuli vlastní software SABS, který nám umožňuje provádět bezpečnostní inspekce silnic a efektivně monitorovat bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Díky všem nástrojům a modelům, které máme k dispozici, vytváříme precizní podklady a klientům nabízíme nejlepší možné řešení. Naší misí je přispět k rozvoji udržitelné mobility, která respektuje životní prostředí, zlepšuje přístupnost a zvyšuje kvalitu života obyvatel v různých regionech.

Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy
Adéla Krenková
Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Prokop Nedbal - Vedoucí týmu koncepce silnic a dálnic
Prokop Nedbal
Vedoucí týmu koncepce silnic a dálnic

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.