Four roads with one car

Koncepce silnic

Plánování pro moderní a udržitelnou silniční dopravu

V AFRY se specializujeme na tvorbu odborných studií v oblasti moderní, bezpečné a udržitelné silniční dopravy. Než začneme s projektováním, pečlivě analyzujeme různé aspekty daného projektu. To zahrnuje důkladné průzkumy všech relevantních aspektů, technické analýzy a studie proveditelnosti.

Naše týmy odborníků provádějí detailní zkoumání a posuzují různé možné varianty řešení. Na základě těchto analýz vypracováváme komplexní studie, které našim klientům nabízejí různé scénáře a varianty pro daný problém. Tyto studie pak slouží jako základ pro samotnou realizaci projektu a pomáhají našim klientům při strategických rozhodnutích.

Při práci na dopravních koncepcích využíváme moderní nástroje, včetně modelů a pokročilých softwarových aplikací. Naše projekty vždy pečlivě vyhodnocujeme s ohledem na technické, ekonomické a environmentální faktory. Bereme v úvahu široké spektrum zainteresovaných stran, včetně veřejnosti a investorů a úhlů pohledu, abychom dosáhli optimálního řešení pro všechny zúčastněné strany a vytvořili řešení, které je průsečíkem jednotlivých požadavků a potřeb.

Naše koncepční práce zahrnuje jak oblasti městského, tak mimo městského dopravního plánování. Navrhujeme komunikace jak uvnitř měst, tak i pro propojení různých obcí a měst.

Služby:

  • Audity bezpečnosti projektových dokumentací
  • Studie a studie proveditelnosti dopravních staveb
  • Kapacitní posouzení a návrh světelné signalizace
  • Ekonomická hodnocení staveb (CBA)
  • Doprava v klidu (parkování), dopravní průzkumy
Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy
Adéla Krenková
Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Prokop Nedbal - Vedoucí týmu koncepce silnic a dálnic
Prokop Nedbal
Vedoucí týmu koncepce silnic a dálnic

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.