Train in a railway station / railyard

Koncepce železnic

Komplexní projekty pro železniční dopravu

V AFRY jsme hrdí na naši dlouholetou odbornou expertizu v oblasti železničních projektů. Společně s našimi klienty plánujeme a projektujeme nové železniční trati, modernizujeme a rekonstruujeme stávající tratě a podporujeme vznik nových stanic a terminálů. Využíváme nejmodernější technologie a specializované modely.

Součástí našich projektů je i zpracování a posouzení výhodnosti a hodnocení železničních tratí a infrastruktury (např. Cost Benefit Analýzy) a dokážeme zohlednit faktory jako provozní zatížení, bezpečnost, životnost a ekonomická efektivnost. Tímto způsobem můžeme identifikovat slabá místa a představit doporučení pro zlepšení a optimalizaci železniční sítě.

Naše služby zahrnují široké centrum poradenských činností od návrhu po dohled nad realizací projektu. Spolupracujeme s klienty na plánování a projektování nových železničních tratí včetně vysokorychlostních, modernizaci a rekonstrukci stávajících tratí, a také na výstavbě nových stanic a terminálů. Naše týmy zkušených projektantů a architektů vytvářejí komplexní návrhy a řešení, které berou v potaz potřeby dopravních systémů a infrastruktury v daných regionech.

Služby:

  • Plánování a projektování nových železničních tratí, včetně VRT (vysokorychlostní tratě) - studie proveditelnosti, technické studie, projektové dokumentace
  • Modernizace a rekonstrukce železnic
  • Příprava nových stanic a terminálů
  • Analýza a hodnocení železniční infrastruktury z hlediska socioekonomických přínosů, průchodů tras z hlediska životního prostředí, zásahů do krajiny, kapacitních dopadů do dopravní sítě atp.
Adéla Krenková - Ředitelka ateliéru doprava - Čechy
Adéla Krenková
Ředitelka ateliéru doprava - Čechy

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Martin Vachtl - Vedoucí týmu koncepce kolejové dopravy
Martin Vachtl
Vedoucí týmu koncepce kolejové dopravy

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.

Více zpráv a článků