Water canister floating in water

Projekty odpadového hospodářství

Efektivní nakládání s odpady

Ve společnosti AFRY používáme nejmodernější metody nakládání s kaly, odpady a emisemi. S naším rozsáhlým portfoliem služeb poskytujeme klientům komplexní podporu při plánování, projektování a provozu zařízení pro efektivní nakládání s odpady a kaly. Naše služby reagují na aktuální potřeby klienta i budoucí výzvy v oblasti oběhového hospodářství. Vždy respektujeme životní prostředí, místní legislativu a specifické požadavky klientů.

Moderní odpadové hospodářství založené na recyklaci řeší problémy spojené s ochranou klimatu a účinným využíváním zdrojů. Pomáháme našim klientům uplatňovat také nově vznikající a vysoce produktivní technologie pro nakládání s odpady, vyrovnat se s rostoucí celosvětovou poptávkou po surovinách, získávat energii z odpadů a přispívat k ochraně klimatu. Pomáháme klientům při vývoji řešení a strategií v oblasti nakládání s odpady a oběhového hospodářství, přičemž vždy zohledňujeme životní prostředí, místní legislativu a potřeby klienta.

Při projektování zařízení pro nakládání s odpady nabízíme kompletní škálu služeb, od předběžných studií až po detailní projekt a zahájení provozu. Naším cílem je vždy zohlednit nejlepší poměr technologické, nákladové a zdrojové efektivity, jakož i optimalizované provozní a finanční modely.

Velmi dobře známe procesy kalového hospodářství čistíren odpadních vod. Našim klientům můžeme poskytnout podporu, pokud jde o bioplynové stanice, systémy sběru bioodpadu, vyhnívání bioodpadu, kalové strategie.