Inženýr provádí měření v tunelu

Průzkumy a povolování staveb

Zajištění podkladů pro stavby

Průzkumy a získání povolení před zahájením stavby jsou klíčovými kroky pro úspěšný a bezproblémový průběh projektu. Náš zkušený tým odborníků zajistí veškeré potřebné průzkumy a postupy a komunikaci s úřady či vlastníky nemovitosti.

Máme dlouhodobé zkušenosti z mnoha náročných projektů dopravních staveb. Před zhotovením kvalitního návrhu řešení vám v AFRY zajistíme široké spektrum zeměměřičských prací. Detailně se seznámíme s existujícími inženýrskými sítěmi a vyhotovíme potřebné geometrické plány a záborové elaboráty.

Získáme všechna potřebná povolení, o majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí i veškerou komunikaci s úřady se postaráme s precizností.

Služby – inženýrská činnost:

 • Inženýrská a majetkoprávní činnost
 • Kompletní projednání projektové dokumentace a její kontrola v souvislosti s prováděcími předpisy
 • Projednání dokumentace ve smyslu zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
 • Sestavení a kompletace všech potřebných žádostí
 • Zajištění veškerých povolení či rozhodnutí (stavební, vodoprávní, změny stavby před dokončením, povolení (předčasného) užívání stavby), zajištění zkušebního provozu stavby, získání kolaudačního souhlasu, povolení odstranění stavby, povolení změny v užívání stavby, sdělení k ohlášení stavby apod.
 • Zastupování investora stavby ve všech souvisejících správních řízeních, vč. místních šetření, ústních jednání a odvolacích řízení
 • Majetkoprávní činnost – získání majetkových práv k pozemkům stavby, geometrické plány, dělení nebo scelení
 • Zpracování smluv, dohod, žádostí a návrhů k nemovitostem – návrhy na zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí, žádost o souhlas s dělením nebo scelením pozemku

Služby – geodézie:

 • Vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost
 • Zhotovení projektu vytyčovací sítě
 • Vyhotovení geodetické dokumentace pro účely územního a stavebního řízení
 • Vyhotovení vytyčovacích výkresů stavby a vytyčovací práce
 • Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra – odpovědného geodeta projektanta
 • Zaměření skutečného provedení stavby
 • Vyhotovení záborových elaborátů
Jakub Vyhnálek - Team Leader
Jakub Vyhnálek
Team Leader

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Dominika Držiková - Vedúci Organizačnej zložky Slovensko, Riaditeľka ateliéru Slovensko
Dominika Držiková
Vedúci Organizačnej zložky Slovensko, Riaditeľka ateliéru Slovensko

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.