Obrázek ukazuje zelenou budovu

Udržitelné stavitelství

Poradenství ESG a optimalizace

Ekologická a udržitelná řešení společnosti AFRY.

Přechod k udržitelnější budoucnosti není vždy jednoduchý: zúčastněné strany dostávají příležitost k růstu a změně, ale čelí také rizikům. Rostoucí potřeba udržitelného podnikání ve všech průmyslových odvětvích je způsobena různorodým vývojem, který zahrnuje faktory od nedostatku zdrojů přes změny klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti až po regulační požadavky a potřeby zainteresovaných stran.

To vyžaduje holistické myšlení a inovativní řešení. Podporujeme naše klienty při vytváření strategií ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) včetně udržitelnosti i technických řešení na cestě k dosažení jejich cílů v oblasti udržitelnosti.

Naše služby:

 • Environmentální, sociální a správní oblast (ESG)
 • Strategie a řízení
 • Procesy hloubkové kontroly v oblasti ESG a životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS)
 • Systémy podávání zpráv, nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
 • Podpora externích ratingů
 • Požadavky subjektů zajišťujících financování
 • Poradenství pro věřitele
 • Audity systémů řízení a EHS (Environment, Health, Safety)
 • Související poradenské služby

Společenská odpovědnost a dodavatelské řetězce:

 • Strategie společenské odpovědnosti
 • Zapojení zainteresovaných stran
 • Řízení produktů
 • Udržitelné řízení dodavatelského řetězce
 • Budování kapacit pro dodavatele
 • Hodnocení rizik dodavatelského řetězce
 • Předběžný screening dodavatelů
 • Audity dodavatelů
 • Udržitelné zadávání veřejných zakázek (ISO 20400)
 • Sociální due diligence (ESDD) a posuzování sociálních dopadů (SIA)
 • Hloubková kontrola dodavatelského řetězce (zákon o hloubkové kontrole dodavatelského řetězce - Německo)
 • Due Diligence v oblasti udržitelného rozvoje podniku (směrnice CSDD - Evropa)
 • Taxonomie minimálních bezpečnostních opatření EU
 • Služby ESG Ratings pro udržitelnost dodavatelů

Biodiverzita:

 • Budování kapacit: Pochopení sféry vlivu podniku, ekonomických dopadů a závislostí na přírodě, přehled o politice v oblasti biologické rozmanitosti a o prostředí zainteresovaných stran, požadavky na údaje
 • Rychlý screening rizik pro biologickou rozmanitost na úrovni odvětví
 • Posouzení rizik pro biologickou rozmanitost v dodavatelském a hodnotovém řetězci
 • Hloubková kontrola biologické rozmanitosti a Red Flag reporty (o rizikových oblastech)
 • Podnikové akční plány v oblasti biologické rozmanitosti
 • Hodnocení a kvantifikace hodnoty přírodních zdrojů a ekosystémů (Natural Capital accounting)
 • Posouzení rizik pro biologickou rozmanitost na úrovni aktiv
 • Strategie v oblasti biologické rozmanitosti, model řízení, řízení zainteresovaných stran a dodavatelského řetězce
 • Vývoj databází biologické rozmanitosti a správa dat
 • Sladění strategie s vědecky podloženými cíli pro ochranu přírody a biodiverzity (SBTN) a směrnicemi Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN)
 • Vykazování rizik

Oběhové hospodářství:

 • Strategie
 • Ekodesign
 • Cestovní mapy a akční plány
 • Oběhové obchodní modely a ekosystémy
 • Potenciál oběhového podnikání a tržní trendy
 • Hodnotový řetězec a logistika
 • Materiálová analýza
 • Účinnost zdrojů a materiálů
 • Plány plošného rozvoje
 • Měření cirkulárnosti

Globální výzvy, jako je změna klimatu, nedostatek vody, odlesňování, těžba přírodních surovin, ztráta biologické rozmanitosti a sociální problémy mají negativní dopad na lidi, planetu i průmysl. Svět musí do roku 2030 snížit emise uhlíku na polovinu a do roku 2050 dosáhnout čisté nuly. Jde o obrovský úkol vzhledem k tomu, že již nyní jsme na trajektorii překračující hranici 1,5 stupně.

V této akční dekádě potřebují korporace, investoři a vládní organizace důvěryhodné partnery. Ti je podpoří v analýze současné situaci a vypracování strategie přechodu. Pomohou jim vyvinout technologická řešení potřebná k tomu, aby se tyto strategie realizovaly, a umožnily skutečnou změnu.  

V AFRY jsme podnikli kroky k propojení našich odborníků na udržitelnost, životní prostředí a sociální oblast prostřednictvím vytvoření mezinárodního, vysoce zkušeného týmu manažerského poradenství. Ten se zaměřuje výhradně na řešení současných výzev v oblasti udržitelnosti. S AFRY jako partnerem je možné realizovat skutečná opatření v oblasti udržitelnosti, nikoli pouze stanovovat cíle a scénáře.

Petr Zeman - Ředitel ateliéru architektury a budov - Čechy, Jednatel
Petr Zeman
Ředitel ateliéru architektury a budov - Čechy, Jednatel

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.