Obrázek ukazuje budovy

Centrála Správy Železnic

Připravili jsme inovativní návrh

S naší sesterskou architektonickou společností Gottlieb Paludan Architects jsme se zúčastnili mezinárodní architektonické soutěže na podobu nové Centrály Správy železnic.

Objekt jsme koncipovali do 3 bloků, kde vzniklé proluky lícují s bočními ulicemi. Novou Centrálu Správy železnic chápeme jako monumentální objekt, zároveň však příjemnou lidskou stavbu, otevřenou směrem k veřejnosti i uživatelům.

Fasáda je osazena bronzově kolorovanými stínícími lamelami mezi vodorovnými kolejnicemi. Tento pohled připomíná ikonickou technickou ideu železniční dopravy. Technická stránka železnice – pozornost vůči lidem a cestujícím – se odráží ve všude přítomné otevřenosti spodních pater u východní fasády, která se otvírá lidem na úrovni ulice a úměrně odpovídá urbanismu této oblasti. Oboustranné pojetí dělá budovu ředitelství monumentální a zároveň lidsky orientovanou, impozantní a zároveň otevřenou.

Exteriéru a interiéru dominují jemné křivky všech velikostí, od parteru až po střešní konstrukci. Řešení propůjčuje budově silnou identitu a spojuje ji s daným místem a uživateli. Stavba je oslavou daného místa, oslavou Správy železnic.

Fakta o projektu:

  • Název projektu: Centrála SŽ
  • Klient: Správa železnic
  • Datum poskytování služeb: 12/2020 - 02/2021

Poskytované služby:

  • Architektonická soutěž
Obrázek ukazuje pohled na budovy od kolejiště
Obrázek ukazuje budovu a železniční trať
Obrázek ukazuje pohled na budovu od silnice
Obrázek ukazuje budovu a tramvaj