Obrázek zobrazuje vizualizaci budovy

Metro Invalidovna

Designové a udržitelné bydlení v centru Karlína

Investor Trigema a.s. se rozhodl revitalizovat okolí stanice metra Invalidovna a postavit zde polyfunkční dům pro tradiční bydlení i co-living. Náš návrh reagoval na požadavky na moderní bydlení, inovativní design a přísné mezinárodní standardy pro certifikaci udržitelných budov. Ve vyzvané architektonicko-urbanistické soutěži o novou podobu lokality stanice metra Invalidovna byl oceněn 3. místem.

Projekt řeší revitalizaci okolí stanice metra Invalidovna, která se nachází na okraji dynamicky rostoucí městské části Karlín a potřebuje zatraktivnit. Cílem návrhu bylo vybudování polyfunkčního domu, který poskytuje bydlení jak v tradiční formě, tak i v modernější formě bydlení pro mladé, tzv. co-livingu. Koncepce projektu reflektuje moderní trendy v udržitelnosti, funkčnosti a v technologických postupech.  

Navržený objekt tvoří tři samostatné celky pro bydlení, co-living a komunitní centrum s knihovnou a multifunkčním sálem. Výrazné kvádry, které se tyčí nad lokalitou, spolu svírají pravý úhel a svým natočením vůči okolní zástavbě vytvářejí prostor pro stávající hotel Expo, kulturní památku a významnou architektonickou ikonu místa. Společně tyto tři hmoty utvářejí pohledovou dominantu lokality. Propojují dosud rozdělené prostory místa a svojí náplní zlepšují dostupnost městských služeb a samozřejmě využívají všech výhod dopravního uzlu Invalidovna.

Všechny části nového objektu jsou propojené společnou platformou s komerční částí určenou pro obchody a restaurace a vchodem do stanice metra trasy B. Součástí projektu je také veřejné podzemní parkoviště.

Využití odpadního tepla z metra

Návrh ctí principy úspornosti a zeleného stavitelství. Vytápění a chlazení objektů je navrženo za pomocí tepelných čerpadel, která využívají odpadní teplo z tubusu metra. Významnou roli doplňkových zdrojů energie hrají solární panely. Dešťovou vodu jsme zde navrhli k využití pro zalévání zelených střech a společných teras. Šedá voda ze sprch a umyvadel se recykluje pro splachování toalet, a šetří jak pitnou vodu, tak náklady. Tepelnou zátěž budovy redukují slunolamy a atraktivní pohyblivé stínící prvky na fasádách.

Ambiciózní projekt splňuje představu o moderním a udržitelném bydlení v žádané čtvrti a se skvělou dopravní dostupností. Karlín se z průmyslové čtvrti již před lety změnil na módní centrum restaurací a nočního života. V secesních budovách a bývalých továrnách se nacházejí mezinárodní restaurace, vinárny a nezávislé galerie. Ve Fóru Karlín se konají koncerty světoznámých kapel, zatímco Hudební divadlo Karlín nabízí oblíbené muzikály. Starý přístav obklopují moderní kancelářské budovy a kolem řeky Vltavy jsou vystavěné stezky pro pěší i cyklisty.

Fakta o projektu:

  • Název projektu: Revitalizace okolí stanice metra Invalidovna
  • Lokalita: Invalidovna, Karlín
  • Objednatel/Investor: Trigema a.s.
  • Doba poskytování služeb: 2022

Poskytované služby:

  • Zpracování návrhu do vyzvané architektonicko-urbanistické soutěže
Obrázek ukazuje budovu z jiné strany
Obrázek ukazuje pohled na budovu od silnice