Tušimice

Minimalizace negativního vlivu na životní prostředí: Snížení emisí rtuti v elektrárně Tušimice II

Inovativní řešení pro snižování emisí rtuti a vytváření čistší budoucnosti podle BAT (Best Available Techniques)

V rámci naší mise přispívat k udržitelnější výrobě energie jsme velmi rádi spolupracovali v elektrárně Tušimice II na instalaci nové technologie pro snižování emisí rtuti, tj. projektu DeHg.

Projekt snížení emisí rtuti probíhal podle BAT (Best Available Techniques, tj. nejlepší dostupné technologie). Naším cílem bylo zajistit bezproblémovou integraci nové technologie do stávající infrastruktury elektrárny.

Náš tým realizoval instalaci nových kabelových tras napojených na stávající kabelové trasy v kabelových prostorách. Projekt zahrnoval i instalaci protipožárních přepážek umístěných pod novým nízkonapěťovým rozvaděčem a mezi požárními úseky na kabelových trasách.

 

V rámci technologie DeHg byly kabely sdruženy pomocí speciálních skříní. Nejenže jsme připojili snímače k řídicímu systému (ŘS) prostřednictvím pevné hardwarové vazby (tj. kabelů), ale také jsme propojili ŘS s multifunkčními ochranami a frekvenčními měniči.

Po dokončení montáže jsme provedli individuální zkoušky každého zařízení. Tento proces nám umožnil zajistit, že zařízení nebyla poškozena během přepravy na stavbu nebo během montáže. Dále jsme se ujistili, že kabelové propojení je plně funkční a správně zapojené.

Tyto zkoušky zahrnovaly testování celých měřicích a signalizačních obvodů, od snímače až po zobrazení příslušné veličiny na obrazovce operátorské stanice. Prověřovali jsme také celé ovládací a regulační obvody, začínaje povelem z operátorské stanice silnoproudého zařízení až na úroveň jednotlivých akčních členů.

Fakta o projektu:

 • Název projektu: Snížení emisí rtuti dle BAT v elektrárně Tušimice II (2 x 200 MW)
 • Lokalita: Tušimice
 • Objednatel/investor: Metrostav a.s.
 • Doba poskytování služeb: 2021 - 2023
 • Druh služeb: Dodávky, montáž a uvedení do provozu systému elektřiny a systémů řízení a kontroly (elektro a SKŘ)

Poskytnuté služby:

 • Instalace nové technologie snižování emisí rtuti, DeHg
 • Instalace nových kabelových tras a propojení se stávajícími kabelovými trasami
 • Sdružování kabelů pomocí sdružovacích skříní
 • Propojení snímačů s řídícím systémem multifunkčními ochranami a frekvenčními měniči
 • Instalace protipožárních přepážek pod novým rozvaděčem nízkého napětí a na kabelových trasách mezi jednotlivými požárními úseky
 • Provedení individuálních zkoušek na zařízeních pro ověření jejich bezpečnosti a funkčnosti
 • Prověření funkčnosti kabelových propojení a řádné zapojení
 • Zkoušky celých měřicích a signalizačních obvodů
Tomáš Tichý - Vedoucí úseku elektro a MaR
Tomáš Tichý
Vedoucí úseku elektro a MaR

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.