Obrázek ukazuje interiér tělocvičny

Návrh objektů tělocvičny a jídelny pro základní školy v centru Rokycan

Symbióza moderní architektury a historického kontextu

Náš architektonický tým navrhl multifunkční komplex dvou objektů s tělocvičnou a školní jídelnou a kuchyní. Objekty byly projektovány tak, aby mohly sloužit i jako centrum komunitního života pro všechny generace. Sdílený prostor pro chodce, cyklisty i vozidla v návrhu reflektuje potřebu moderního urbanismu, zatímco architektonické prvky vzdávají hold historickému kontextu centra Rokycan.

Pro Rokycany jsme navrhli objekty s tělocvičnou, školní jídelnou a kuchyní pro základní školy T. G. Masaryka a ulice Míru. Náš návrh se v architektonické soutěži vyhlášené městem umístil na 4.-5. místě. Impulsem pro vznik nové stavby byly nedostačující kapacity základních škol, ve kterých chybí tělocvična, i nevyhovující prostory školní jídelny.  

Architekti v návrhu vycházeli ze zadání, že prostory nového objektu mají mimo školní rozvrh fungovat jako městské komunitní centrum pro obyvatele všech věkových kategorií. Tento přístup podporuje integraci různých generací a podněcuje vznik interaktivních prostorů, které oživují město.

Návrh je funkčně rozdělen na objekt tělocvičny a objekt školní jídelny. Architekti projekt pojali jako dialog mezi novou architekturou a historickým slohem. Jím se návrh inspiroval, přebral formální znaky jako výšku římsy, tvarosloví střechy, materiály, rytmus, členění fasády, barokní křivku a celkovou symetrii.

Cílem našeho projektu bylo vytvořit prostor, který je nejen funkční a esteticky příjemný, ale také slouží jako spojnice mezi minulostí a současností.

Důležitým urbanistickým motivem bylo sjednocení povrchů ulic U Saské brány, Smetanova a Komenského do jedné výškové úrovně sdílené pro chodce, cyklisty i vozidla.

Integrací moderního urbanismu a respektu k historii Rokycan jsme se snažili vytvořit místo, kde se setkává komunita, kultura a vzdělání. Vytvořili jsme harmonický prostor, který podporuje společenskou interakci a nabízí místním obyvatelům prostředí pro sport, vzdělání a volnočasové aktivity. Tento projekt je příkladem našeho závazku vytvářet stavby, které obohacují městský život a zároveň ctí jeho historické kořeny.

Fakta o projektu:

  • Klient: Město Rokycany
  • Lokalita: centrum Rokycan  
  • Období poskytování služeb: 2023

Poskytované služby:

  • Architektonické služby
Obrázek ukazuje dvůr s jídelnou a tělocvičnou
Obrázek ukazuje budovu s kašnou
Obrázek ukazuje tělocvičnu z pohledu od náměstí
Obráázek ukazuje ulici mezi budovami
Obrázek ukazuje budovu s uličkou