Inspekční vůz

Přispíváme k větší bezpečnosti silnic doma i ve světě

Vyhodnocujeme stav silnic a snižujeme počty dopravních nehod napříč státy

Nabízíme komplexní bezpečnostní audit pozemních komunikací, který pomáhá snížit počty dopravních nehod a jejich závažnost. Máme zkušenost s projekty v mnoha zemích včetně Česka a Slovenska, Maďarska, Kazachstánu, zemí Balkánu nebo Indii.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme získali hluboké znalosti v inspekcích a analýze bezpečností silnic. Identifikujeme, lokalizujeme a klasifikujeme bezpečnostní rizika pozemních komunikací doma u v zahraničí již od roku 1992. Daří se nám tak snižovat počet obětí dopravních nehod a minimalizovat jejich následky. Pro tento účel jsme vyvinuli vlastní komplexní inspekční systém SABS (Systém pro Analýzu Bezpečnosti Silnic).

Během inspekcí tým specialistů hledá rizikové parametry na silnicích a v jejich okolí. Identifikuje pevné překážky podél silnic, jako jsou stromy nebo nepřehledná místa. Mezi rizikové faktory patří nedostatečné rozhledové podmínky, nejednoznačné křižovatky, chybějící chodníky, nepřítomnost přechodů pro chodce a problémy s charakterem komunikace v průtahu obcí.

Data získáváme díky speciálnímu inspekčnímu autu vybavenému potřebným HW. Díky tomu umíme zpracovat tok dat sbíraný v délce několika tisíců kilometrů silnic v různém terénu. Vůz v rámci projektu běžně jezdí i 15 hodin denně, několik týdnů v kuse. Zaznamenává lokalizovaný videopasport pozemních komunikací., což je digitální dokumentace silnic a dálnic pořízená v reálném provozu.

Pracujeme s uznávaným nástrojem iRAP

Vyhodnocení probíhá na pracovišti za použití našeho inspekčního softwaru. Provádí jej vyškolení pracovníci na běžných kancelářských počítačích s využitím kancelářské části inspekčního SW. Rychlost procesu závisí na použité metodice, cíli práce a charakteru pozemní komunikace.  

Pro hodnocení bezpečnosti silnic využíváme i uznávaného mezinárodního programu iRAP (International Road Assessment Programme). iRAP je registrovaná charitativní organizace, která si klade za cíl zachraňovat životy odstraňováním rizikových míst na silnicích po celém světě. Systém SABS je jako jediný na českém trhu akreditovaný právě programem iRAP.  

Na rozdíl od různých národních přístupů nabízí iRAP díky standardizaci možnost porovnávání dat v čase. Umožňuje také vzájemné porovnání různých lokalit či států bez ohledu na to, jaké subjekty na daných komunikacích v minulosti sběr dat a jejich analýzu provedly.

Vyhodnocení pomáhají nástroje jako hvězdičkové hodnocení iRAP a analýza dopravních nehod na silnicích. V rámci hvězdičkového hodnocení se zohledňuje více než 50 atributů, které ovlivňují riziko pro různé účastníky silničního provozu. Silnice s jednou hvězdičkou představují nejvyšší riziko a silnice s pěti hvězdičkami nejnižší riziko.

Zkušenosti z globálních projektů a odlišných kultur

Při tvorbě výstupů včetně map s komplexními údaji o silniční síti se využívají také podrobné údaje o nehodách. Identifikují se tak kombinovaná rizika, která vyplývají ze vzájemného působení účastníků silničního provozu, vozidel a silničního prostředí.

Naším cílem je přispět ke zlepšení silniční bezpečnosti. To zajišťujeme prostřednictvím standardizovaného přístupu, který umožňuje porovnávání dat v čase a napříč lokalitami a státy. Vedle hodnocení a přípravy výstupních dat nabízíme i specializovaná školení spolupracujícím týmům.

Máme zkušenosti s projekty z České republiky, Slovenska, Maďarska, Balkánu, Kazachstánu či Indie. Je pro nás důležité, že přispíváme k dopravní infrastruktuře budoucnosti a větší dopravní bezpečnosti v mnoha zemích světa. Naše práce, zkušenosti a odborné znalosti zajišťují, že silnice, po kterých jezdíme, jsou bezpečnější pro všechny.

Fakta o projektech:

 • Název: Vyhodnocování bezpečnosti silnic / Audit bezpečnosti pozemních komunikací
 • Lokalita: Česko, Slovensko, Maďarsko, Kazachstánu, země Balkánu, Indie
 • Investor: vlády a dopravní organizace jednotlivých zemí, Evropská banka pro obnovu a rozvoj (Kazachstán)
 • Klient: vlády a dopravní organizace jednotlivých zemí

Poskytované služby:

 • Bezpečnostní inspekce a hodnocení silniční infrastruktury (identifikace, lokalizace a klasifikace bezpečnostních rizik)
 • Projektové řízení
 • Technický dozor
 • Bezpečnostní audit
 • Použití vlastního inspekčního softwaru SABS (Systém pro Analýzu Bezpečnosti Silnic)
 • Vlastní inspekční vůz
 • Analýza a zpracování dat
 • Videopasport pozemních komunikací
 • Využití mezinárodního nástroje iRAP
 • Strategické plánování a doporučení pro zlepšení infrastruktury
 • Školení, konzultace a podpora spolupracujících týmů a klienta
Obrázek zobrazuje inspekční vůz
Obrázek ukazuje zaměstnance AFRY jak stojí vedle auta
Obrázek zobrazuje jak naši pracovníci zkoumají svodidla