Obrázek ukazuje nemocnici s parkovištěm

Projekt rekonstrukce klinických pracovišť ve FN Hradec Králové – klíčové nemocnici východních Čech

Rozsáhlá modernizace pavilonů laboratorních oborů a provozy laboratoří

Nárůst požadavků v oblasti laboratorní diagnostiky, si vyžádal modernizaci a rozšíření prostoru a provozu laboratorních oborů ve Fakultní nemocnice Hradec Králové – jedné z největších nemocnic východočeského kraje. V AFRY jsme připravili kompletní projektovou dokumentaci pro rekonstrukci stávajících objektů, modernizaci provozu a vybudování přístaveb.

V době pandemie COVID-19 se mnohonásobně zvýšil počet analyzovaných vzorků ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. To zdůraznilo urgentní potřebu modernizace a rozšíření laboratorních prostor a provozů. Plánovaná rekonstrukce se týká objektů č. 17 a 22, kde se mj. nacházejí ústavy klinické imunologie a alergologie, klinické mikrobiologie a klinické biochemie a diagnostiky.  

V AFRY jsme vypracovali kompletní dokumentaci na rekonstrukci prostor stávajících objektů laboratoří a nových přístaveb. Navrhli jsme také modernizaci provozů. Mezi hlavní navržené inovace patří projekt automatické příjmové linky, díky které bude proces příjmu vzorků rychlejší a efektivnější. Kvůli významnému nárůstu požadavků na analýzu vzorků totiž přestal dosavadní přes 30 let starý provoz stačit.

Centrální čekárna s moderním vyvolávacím systémem

V nových přístavbách vznikne centrální čekárna vybavená moderním vyvolávacím systémem, což pacientům nabídne větší komfort. V současnosti totiž pacienti čekají na chodbě před jednotlivými vyšetřovnami. Novinkou bude i bio banka v suterénu pro uchovávání vzorků a víceúčelová místnost. Ta bude sloužit jak pro výuku studentů, tak jako jednací sál pro potřeby nemocnice.

Nezanedbatelnou částí rekonstrukce je kompletní řešení technického zařízení budov (TZB) včetně vytápění, chlazení, dodávek vody, kanalizace i elektroinstalace. Naši specialisté v nových prostorech navrhli nové páteřní rozvody včetně rozvaděčů, které budou dimenzovány i pro rekonstrukci ostatních částí objektu.  

Fakultní nemocnice Hradec Králové náleží k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale i v celé České republice. Na více než 40 pracovištích se zhruba 1360 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 41 tisíc pacientů. Celý areál prochází v etapách rozsáhlou rekonstrukcí.

Modernizace v FN Hradec Králové představuje zásadní krok k posílení kvality zdravotní péče ve východních Čechách. Vzhledem k zvyšujícím se požadavkům pacientů a vývoji medicíny je nezbytné mít moderní a technologicky vybavené prostředí, které odpovídá současným trendům.

Investice do infrastruktury nemocnice je také odpovědí na potřebu zajištění dlouhodobé udržitelnosti zdravotní péče v regionu, který čelil významným výzvám mj. spojeným s epidemií COVID-19. Moderní zařízení a postupy do budoucna rozšíří dostupnost i kvalitu poskytované péče.  

Fakta o projektu:

  • Název projektu: Rekonstrukce budov a provozů laboratorních oborů Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Klient: FN Hradec Králové
  • Lokalita: Areál FN Hradec Králové.  
  • Období poskytování služeb: 2021–2023

Poskytované služby:

  • Projekční a inženýrské služby (ve stupni Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, včetně inženýrské činnosti k získání stavebního povolení
  • Autorský dozor
  • Spolupráce při výběru zhotovitele stavby
Obrázek ukazuje čelní pohled na nemocnici