Obrázek kabelové trasy - absorbér 1 a 2

Projektem snižování emisí SOx v Elektrárně Mělník přispívá AFRY k ekologické transformaci české energetiky

Rozsáhlá modernizace Elektrárny Mělník patří mezi největší ekologické investice společnosti ČEZ / Energotrans posledních let

AFRY se podílela na významné transformaci Elektrárny Mělník, jejímž cílem bylo snížení emisí SOx v kotlích K1 - K6. Akce si vyžádala rozsáhlý technologický zásah zahrnující mnoho technologických celků. Náš tým poskytoval projektové a montážní činnosti elektro a SKŘ (systémů kontroly a řízení), které jsou klíčovými prvky tohoto zásadního projektu.

Projekt „Snížení emisí SOx na elektrárně Mělník I, kotel K1-K6“ byl rozdělen na tzv. technologické celky, mezi které patří spalinový systém, systém absorpce, systém dávkování vápence a systém odtahu a odvodnění sádrovce.

Hlavní systémy odsíření tvoří budova čerpadlovny se šesti recirkulačními čerpadly s pohony 810 kW, dvěma absorbéry s výškou 30 m a třemi rozstřikujícími patry, kouřovody, šesti kouřovými ventilátory o výkonu 1500 kW, budova odvodnění s dvěma vakuovými pasovými filtry (250 kW), elektrorozvodny vysokého (VN) a nízkého napětí (NN), velín technologického řídicího systému a velín řídicího systému elektro části.

Tým AFRY byl na tomto projektu klíčově zapojen od podzimu roku 2016, kdy se zahájily projektové práce na elektro a SKŘ, začínaje dokumentací pro stavební povolení a dalšími navazujícími stupni dokumentace Basic a Detail design. Z pohledu tvorby dokumentace se jednalo o mimořádně technicky a časově náročnou činnost, kterou jsme úspěšně zvládli za pomoci moderních projekčních nástrojů.

V roce 2017 byl zahájen proces objednávání a výroby zařízení tak, aby byly klíčové dodávky pro etapu I (Linka L1) připraveny na stavbě v Elektrárně Mělník již před zahájením odstávky kotlů K1 – K3.

V rámci projektu byly v letech 2018 - 2019 instalovány nové VN a NN rozvodny, snímače, technologický řídicí systém, EPS (elektronický požární signalizační systém) a emisní monitoring včetně zhotovení rozsáhlých nosných kabelových systémů a kabeláže elektro a SKŘ.

Naší expertizou jsme přispěli k úspěšné realizaci tohoto rozsáhlého projektu, který patří mezi největší ekologické investice společnosti ČEZ / Energotrans v posledních letech.

Obrázek zobrazuje regulační armatury pro zástřik vápencové suspenze
Regulační armatury pro zástřik vápencové suspenze
Obrázek zobrazuje místnost, kde probíha emisní monitoring
Emisní monitoring
Obrázek zobrazuje operátorské pracoviště odsíření
Operátorské pracoviště odsíření

Fakta o projektu:

 • Název: Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1 – K6
 • Lokalita: Mělník
 • Klient: Bilfinger GmbH / ČEZ, a.s.
 • Doba poskytování služeb: 2016-2020

Poskytnuté služby:

AFRY poskytla širokou škálu služeb v rámci tohoto projektu:

 • Projektové a montážní činnosti elektro a SKŘ
 • Práce na spalinovém systému, systému absorpce, systému dávkování vápence a systému odtahu a odvodnění sádrovce
 • Retrofit a dodávka nových rozvaděčů 6 kV a 0,4 kV
 • Instalace snímačů technologických veličin
 • Implementace technologického řídicího systému ZAT Sandra Z200
 • Rozšíření stávajícího systému požární signalizace (EPS)
 • Instalace systému emisního monitoringu pro technologické a čisté spaliny
 • Práce na výstavbě nových VN a NN rozvodny, technologického řídicího systému, EPS a emisního monitoringu, včetně zhotovení rozsáhlých nosných kabelových systémů a kabeláže Elektro a SKŘ.
Tomáš Tichý - Vedoucí úseku elektro a MaR
Tomáš Tichý
Vedoucí úseku elektro a MaR

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.