Obrázek ukazuje komplex s parkem

Proměna malešického brownfieldu na moderní a zelenou rezidenční čtvrť

Revitalizace lokality bývalé továrny Malešice Polygrafická

Společnost AFRY navrhla proměnu bývalého průmyslového areálu v Malešicích v moderní a udržitelnou rezidenční čtvrť. Projekt klade důraz na nízkou energetickou náročnost budov a šetrné hospodaření s vodou.

Investor SKANSKA RESIDENTIAL, a.s. se rozhodl revitalizovat brownfield Malešice Polygrafická, který se již dlouhou dobu nevyužívá, a vystavět na něm novou moderní rezidenční čtvrť pro několik tisíc obyvatel. První fáze výstavby zahrnuje 524 bytů. Investor klade velký důraz na udržitelnost, což je jeden z hlavních pilířů i pro nás ve společnosti AFRY. V roli generálního projektanta této fáze jsme navrhli udržitelnou transformaci bývalého továrního komplexu v této rychle se rozvíjející pražské čtvrti.  

Na starosti jsme dostali konstrukční návrhy včetně řešení technického zařízení budov (TZB) a dopravní infrastruktury. Ambiciózní projekt počítá vedle nových bytů také s prostorami pro komerční účely zejména v parterech budov, kde budou fungovat drobné služby, restaurace, kavárny a obchody. Zdravé bydlení a příjemné trávení volného času zajistí zelené plochy, parky, hřiště i cyklostezka pro sportovní fanoušky. Malešické rodiny s dětmi z řad stávajících i nových obyvatel také ocení, že projekt počítá s mateřskou školkou s kapacitou tří tříd.

Úspora vody

Malešice Polygrafická jsou dalším projektem, který klade mimořádný důraz na nízkou energetickou náročnost stavěného objektu a úsporu vody. Naši projektanti zde mj. navrhli technologii, která využívá tzv. šedé odpadní vody. Mezi šedé vody se počítají všechny splaškové odpadní vody (bez obsahu fekálií a moči), které odtékají z umyvadel, dřezů, van, sprch, praček apod. Po správné úpravě se zejména voda z koupelen dá využít jako tzv. bílá voda v dalším provozu. Náš projekt počítá s tím, že přibližně 65 - 75 % se svádí do centrální technické místnosti, kde se následně zpracovává.  

Systém funguje tak, že nejprve se odebírá teplo, které slouží jako alternativní zdroj pro předehřev teplé vody. Systém tak šetří celkovou energii potřebnou pro ohřev vody. V dalším kroku se šedá voda technologicky čistí a uchovává v zásobní nádrži. Posléze se využívá na splachování toalet v celém objektu. Výsledkem je nulové množství pitné vody, která by toaletami pouze protekla. Technologie je dimenzována pro 400 osob s denním průtokem přibližně 10,5 m3 šedých vod a ušetří nejen energie, ale i stále rostoucí náklady na ně.

Městské částí Praha 9 a Praha 10, na jejichž území se Malešice rozkládají, dlouhodobě disponují brownfieldy s potenciálem pro revitalizaci a výstavbu nového bydlení. V posledních více než 10 letech se v těchto dvou městských částech postavilo kolem 40 procent všech nových bytů postavených na území hlavního města. Důvodem jsou právě rozvojové plochy, které se revitalizují a kde vznikají nové rezidenční čtvrti s potenciálem pro příjemný a zdravý život.  

Fakta o projektu:

  • Název projektu: Malešice - Polygrafická 
  • Lokalita: Malešice, Praha
  • Objednatel/Investor: Skanska Residential, a.s.
  • Doba poskytování služeb: 2021-2023

Poskytované služby:

  • Inženýrské a projekční služby
  • Konstrukční návrhy
  • Řešení technického zařízení budov
  • Dopravní infrastruktura
  • Modelování BIM
Obrázek ukazuje dvě budovy s chodníkem
Obrázek ukazuje budovu s okolím
Obrázek ukazuje dvě budovy s uličkou mezi nimi
Obrázek ukazuje dětské hřiště a v pozadí je budova