Obrázek zobrazuje přenosovou soustavu

Realizace a úprava řízení pro poskytování podpůrných služeb pro ČEPS v teplárnách Komořany a Plzeň

Významný pokrok v optimalizaci řízení energetických zařízení

Společnosti United Energy a Plzeňská teplárenská vylepšily své řízení energetických zařízení díky realizaci terminálů podpůrných služeb (PpS) pro provozovatele přenosové soustavy, ČEPS. Nově dodané terminály PpS poskytují komplexní řešení pro výměnu informací, optimalizaci řízení a poskytování podpůrných služeb.

Terminály podpůrných služeb (PpS) jsou technická zařízení klíčová pro řízení a výměnu informací mezi dispečinkem Česká energetická přenosová soustavy (ČEPS) a energetickými zařízeními poskytovatelů podpůrných služeb. Tyto terminály jsou nezbytné pro efektivní poskytování podpůrných služeb.

Terminálů PpS jsme realizovali ve dvou teplárnách:

 • United Energy, a.s. - Teplárna Komořany
 • Plzeňská teplárenská, a.s. - zdroj Energetika.

V obou případech terminály po realizaci projektu nově umožňují poskytování následujících PpS:

 • FCR (Frequency Containment Reserves) - rezervy pro udržení frekvence: Jedná se o automatické rezervy, které jsou aktivovány velmi rychle (v řádu několika sekund) po detekci odchylky frekvence v síti.
 • aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserves) - automatické rezervy pro obnovu frekvence: Tyto rezervy jsou aktivovány automaticky po detekci odchylky frekvence, ale s nižší rychlostí než FCR (v řádu několika desítek sekund až několika minut).
 • mFRR (Manual Frequency Restoration Reserves) - manuální rezervy pro obnovu frekvence: Tyto rezervy jsou aktivovány manuálně operátory sítě v případě potřeby.
 • V případě zdroje Energetika Pražské teplárenské i mFRR5, což je specifický typ mFRR rezervy, který odkazuje na manuální rezervy pro obnovu frekvence s konkrétními parametry (např. rychlost aktivace nebo doba trvání).

V rámci služeb byly poskytnuty:

 • Konzultační, projekční a montážní činnosti systému kontroly a řízení (SKŘ).
 • Návrh příslušných algoritmů podle požadavků Kodexu podpůrných služeb, které jsme implementovali do nově dodaných terminálů (s využitím PLC Siemens) včetně návazností do řídicích systémů jednotlivých energetických zařízení tepláren.
 • Zajištění komunikačních tras na dispečink ČEPS a optimalizace řízení provozu pro poskytování PpS.
 • Implementace nových funkcí, změny a doplnění podle požadavků vyplývajících z pravidelných aktualizací Kodexu podpůrných služeb.

Fakta o projektu:

 • Název projektů: Terminál PpS jednotky United Energy, a.s. – Teplárna Komořany a Terminál PpS jednotky Plzeňská teplárenská, a.s. - zdroj Energetika (PLENE)
 • Lokality: Most - Komořany a Plzeň
 • Klient: United Energy, a.s. a Plzeňská teplárenská, a.s.
 • Doba poskytování služeb: 2003-2022

Poskytnuté služby:

 • Konzultační, projekční a montážní činnosti SKŘ
 • Návrh a implementace algoritmů dle požadavků Kodexu podpůrných služeb
 • Zajištění komunikace s dispečinkem ČEPS
 • Pravidelné aktualizace a optimalizace podle Kodexu podpůrných služeb
Tomáš Tichý - Vedoucí úseku elektro a MaR
Tomáš Tichý
Vedoucí úseku elektro a MaR

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.