Obrázek zobrazuje invalidovnu

Rekonstrukce a modernizace barokního skvostu – pražské Invalidovny

Obnova rozsáhlé národní kulturní památky v širším centru metropole

V AFRY připravujeme projektovou dokumentaci pro ambiciózní transformaci historického areálu Invalidovny v širším centru Prahy. Pracujeme na návrhu, který zachová kulturní hodnotu barokního areálu, ale také jej přizpůsobí moderním potřebám. Součástí rekonstrukce jsou i dvě moderní dostavby.

Historická budova Invalidovny, která je od roku 2017 národní kulturní památkou, tvoří barokní dominantu pražského Karlína. Vznikla v 30. letech 18. století podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který se nechal inspirovat ikonickou pařížskou budovou Hôtel des Invalides. I pražská Invalidovna vyrostla jako domov pro zraněné vojáky. Z původního návrhu ale byla kvůli nedostatku financí zrealizována pouze devítina. Přesto zde v následujících obdobích žilo v průměru tisíc vojáků včetně válečných vysloužilců.

V současné době prochází zchátralý monumentální komplex díky investorovi Národnímu památkovému ústavu obnovou. Jejím cílem je přizpůsobit Invalidovnu moderním potřebám a standardům, aniž by přišla o svou historickou podobu. Citlivá transformace pomůže ke vzniku víceúčelového prostoru, kde budou mít sídlo Národní památkový ústav a Pražský filharmonický sbor. Ten patří k nejuznávanějším evropským sborovým tělesům, ale ani za svou desítky let trvající historii dosud nenašel své vlastní sídlo.

Část areálu bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vznikne zde informační centrum a edukační středisko, která přispějí k osvětě o českém kulturním dědictví. Návštěvníci se zde mimo jiné dozvědí třeba i takovou zajímavost, že režisér Miloš Forman v Invalidovně natáčel některé scény oscarového filmu Amadeus. V areálu se vybudují i výstavní a konferenční prostory a prostory pro kreativní, volnočasové a komunitní aktivity. Zázemí zde také získá moderní technologická laboratoř a unikátní dokumentační fondy památkové péče zpřístupněné veřejnosti.

Citlivá obnova a dostavba

Součástí rekonstrukce a modernizace jsou dvě moderní dostavby při slepých štítech západního a východního křídla Invalidovny. Vznikne v nich multifunkční sál, zkušebny a šatny pro Pražský filharmonický sbor a technické prostory. Dostavby se plánují a tvarují s ohledem na archeologické nálezy, požadavky akustiky, vazbu na historický areál Invalidovny a současně i na zástavbu v širším okolí.

Centrální nádvoří a fragmenty bočních nádvoří nedostavěných křídel se upraví způsobem vycházejícím z historického rozvrhu. Při západním křídle bude doplněna dvoupodlažní arkádová chodba. Přidání moderních technických systémů je nezbytné pro zajištění toho, aby se budova mohla vyrovnat s dnešními energetickými a environmentálními standardy. Na východní straně návrh počítá s obnovou hospodářské zahrady.

V AFRY máme šanci být u obnovy tohoto výjimečného komplexu. Na projektu pracujeme ve sdružení se společností DigiTry Art Technologies. K našim službám patří zpracování projektové dokumentace a kompletní zajištění MEP (služeb mechanického, elektrického a instalatérského inženýrství), respektive celkově nové řešení všech rozvodů a systémů technického zařízení budov.  

Například stávající budova Invalidovny se nikdy ústředně nevytápěla, ani nechladila. V současné době jsou využívané prostory vyhřívané malými etážovými soustavami s plynovými kotli. Nové řešení předpokládá vytápění pomocí tepelných čerpadel, kdy jako přídavný zdroj poslouží vyměníková stanice napojení na horkovod. Nové přístavby využijí centrální teplovzdušné vytápění/chlazení s řízeným větráním.

Fakta o projektu:

  • Název projektu: Invalidovna Praha
  • Lokalita: Invalidovna, Praha 8 – Karlín
  • Investor: Národní památkový ústav
  • Klient: ve sdružení s DigiTry Art Technologies s.r.o. (lídr projektu)
  • Doba poskytování služeb: 2023 – 2024

Poskytované služby:

  • Projekční a inženýrské služby
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Veřejnoprávní projednání územního rozhodnutí
  • Zajištění stavebního povolení
  • Zpracování realizační dokumentace pro provádění stavby

Může vás také zajímat