Nuclear wet storage

Robotický transportní a fixační monoblok pro bezpečný transport vyhořelého jaderného paliva

Realizace technologické inovace pro budoucí hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice

V rámci naší expertní činnosti jsme pomáhali Technologické agentuře ČR s realizací unikátního projektu zaměřeného na bezpečný transport vyhořelého jaderného paliva. Návrh robotického zařízení pro manipulace s radioaktivním odpadem je jedním z příspěvků k zajištění maximální bezpečnosti hlubinného úložiště.

Pro Technologickou agenturu ČR jsme mezi roky 2019 a 2021 poskytovali odborné služby pro projekt nazvaný "Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu ukládacích obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem v prostorách hlubinného úložiště".

Projekt je důležitým krokem k bezpečnému a efektivnímu řešení problematiky ukládání vyhořelého jaderného paliva v České republice. Robotický způsob ukládání jaderného odpadu zvyšuje jak bezpečnost, tak efektivitu, a to v podobě výrazné úspory z hlediska prostoru v podzemí a nároků na energie.

V rámci tohoto projektu jsme vykonali řadu expertních úkolů. Prováděli jsme analýzu požadavků a okrajových podmínek pro manipulaci s obalovým souborem v jaderném zařízení hlubinného úložiště a specifikovali jsme kritické stavy a parametry při přepravě obalového souboru na transportním prostředku.

Také jsme zpracovali dokumentaci simulačního obalového souboru, se kterým bylo provedeno reálné ověření prototypu. Provedli jsme také havarijní analýzu, tj. analýzu možných způsobů a důsledků poruch (FMEA, Failure Modes and Effects Analysis) konstrukčních prvků fixačního monobloku a posoudili jsme varianty pro výběr konečné koncepce.

Zaměřili jsme se na bezpečnost přepravy obalového souboru s vyhořelým jaderným palivem a vynaložili jsme zvýšené požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Manipulační prostředky musí být navrženy tak, aby splňovaly tyto požadavky. Jejich výroba a testování jsou pak průkazem, že návrh je proveditelný.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) již mnoho let hledá pro umístění hlubinného úložiště nejvhodnější geologické prostředí, vyvíjí a testuje ukládací obalové soubory a provádí desítky laboratorních výzkumů. Na základě toho definuje základní požadavky na logistiku a manipulaci uvnitř úložiště. Navržený systém je plně automatizovaný, se zajištěním maximální bezpečnosti při všech manipulacích s kontejnery.
 

Obrázek zobrazuje robotický transportní a fixační monoblok
Obrázek zobrazuje robotický transportní a fixační monoblok; zdroj: SÚRAO

Fakta o projektu:

  • Název: Robotický transportní a fixační monoblok s automatizovaným procesem bezpečného transportu ukládacích obalových souborů s vyhořelým jaderným palivem
  • Lokalita: Budoucí hlubinné úložiště
  • Klient: Technologická agentura ČR
  • Doba poskytování služeb: 2019-2021

Poskytnuté služby:

  • Analýza požadavků a okrajových podmínek pro manipulaci s obalovým souborem v jaderném zařízení hlubinné úložiště
  • Specifikace kritických stavů a parametrů při přepravě obalového souboru na transportním prostředku
  • Zpracování dokumentace simulačního obalového souboru, se kterým bylo provedeno reálné ověření prototypu
  • Realizace analýzy možných způsobů a důsledků poruch (FMEA) konstrukčních prvků fixačního monobloku a posouzení variant pro výběr konečné koncepce

Zdroj obrázků: SÚRAO

František Fiedler - Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie
František Fiedler
Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.