Obrázek ukazuje most a dálnici

Stavební povolení pro úsek D35: příprava dálnice procházející místem bojiště

Důležitý krok ke zlepšení dopravní infrastruktury na severu Čech

V říjnu 2023 získala společnost AFRY společně se společností SATRA stavební povolení pro klíčový úsek dálnice D35 mezi Sadovou a Plotištěm, což je významný milník pro celý projekt. Jde o první úsek dálničního propojení Hradce Králové s obcí Úlibice. Stavba zrychlí silniční propojení na sever Čech a odkloní tranzitní dopravu mimo obce zatížené dopravou na stávající silnici I/35 vedené přímo těmito obcemi.

Příprava dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště představuje významný krok ke zlepšení dopravní infrastruktury na severu Čech. Tento úsek propojuje již provozovanou část dálnice D11 z mimoúrovňové křižovatky Plotiště s obcí Sadová, kde naváže na úsek dálnice D35 Hořice – Sadová, jehož realizace již byla zahájena. Investor, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), klade velký důraz na plynulé propojení těchto dvou staveb bez nutnosti provizorních řešení na stávající silnici I/35.

Projektové práce zahrnovaly náročné úkoly, včetně trasování přes obec Všestary a historicky významné bojiště z roku 1866 u Hradce Králové. Trasování dálnice v obydlených částech obce si vyžádala plány na demolici pěti objektů určených k trvalému bydlení a jednoho autoservisu, stejně jako realizaci protihlukových opatření. Průchod dálnice přes bojiště bitvy 1866 předznamenal zájem a dohled památkových organizací i místních spolků.

AFRY CZ, jako zpracovatel projektové dokumentace, a ŘSD ČR, jako investor, maximálně vycházeli vstříc těmto požadavkům, pokud byly v souladu s normami a legislativními předpisy. Jedním z významných splněných požadavků bylo vytvoření pietního areálu s přesunutým pomníkem bitvy a nově zřízeným ossariem.

Stavební povolení, vydané Ministerstvem dopravy v roce 2023, bylo jedním ze šesti potřebných povolení a výrazně přiblížilo realizaci stavby. AFRY CZ se na přípravě stavby angažuje již od roku 2015, kdy společně s firmou SATRA zahájila práce na dokumentaci pro stavební povolení, navazující na dokumentaci pro územní rozhodnutí a vydané rozhodnutí o umístění stavby.

Zahájení stavebních prací je plánováno na druhé pololetí roku 2024 a očekává se, že výstavba bude dokončena do roku 2026. Tento úsek dálnice nejen urychlí dopravu mezi Hradcem Králové a obcí Úlibice, ale také významně sníží dopravní zátěž pro obce ležící na stávající silnici I/35. Stavba počítá s vytvořením pietního areálu a ossaria pro ostatky nalezené během archeologických prací, což představuje unikátní spojení infrastrukturního rozvoje s respektem k historickému dědictví regionu.

Fakta o projektu

  • Lokalita: Úsek Sadová – Plotiště, severní Čechy
  • Poskytované služby: Komplexní projektové a konzultační služby
  • Klient: Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Datum poskytování služeb: 2015 -

Služby:

  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí
  • Dokumentace pro změna vynětí ze ZPF
  • Verifikace EIA
  • Koordinace s památkovými úřady
  • Organizace výběrového řízení na zhotovitele
AFRY contact person generic image
Petr Jančár
Ředitel ateliéru Doprava - Praha

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.