Příjezd k nádraží s autobusovou zastávkou

Strategický projekt novostavby železničního propojení Prahy a letiště a vybudování moderního dopravního terminálu

Připravujeme jeden z nejrozsáhlejších infrastrukturních záměrů v oblasti železniční dopravy v ČR

V AFRY pracujeme na unikátním projektu strategické novostavby kolejového napojení Prahy na letiště. Jeho součástí je příprava nového přestupního terminálu Dlouhá Míle. Akce je součástí jednoho z nejrozsáhlejších domácích infrastrukturních záměrů v oblasti železniční dopravy. Zakázky na železniční novostavby se v ČR vypisují zřídka. 

Sdružení sesterských společností AFRY CZ a AF Infrastructure (Švédsko) získalo veřejnou zakázku Správy železnic na poslední stupeň projektové přípravy novostavby trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo). V rámci projektu vznikne i rozsáhlý přestupní uzel Dlouhá Míle.

V AFRY zpracujeme dokumentaci pro stavební povolení trati, dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení nové železniční zastávky Praha-Dlouhá Míle a následně vykonáme autorský dozor při jejich realizaci. Součástí bude i digitální model stavby (BIM).

Novostavba je součástí stěžejního infrastrukturního projektu propojujícího Prahu s největším městem Středočeského kraje (Kladnem). Nová trať je nezbytná též pro podporu komfortu a konkurenceschopnosti Letiště Václava Havla. Přímé kolejové napojení mají všechna důležitá evropská letiště a Praha v tomto směru zaostává. Jízdní doba z centra Prahy na Letiště Václava Havla (19 km) se po realizaci předpokládá kolem 25 minut.

Dopravní terminál Dlouhá Míle u Pražského okruhu

Společně se vznikem nové trati vyroste i rozsáhlý přestupní uzel Dlouhá Míle, a to v rozvojovém území poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, obchodního centra Šestka a Pražského okruhu. Vytvoří důležité propojení železnice se silniční dopravou a MHD, a díky parkovacím možnostem také uleví přetíženým komunikacím Prahy 6.

Dlouhá Míle s železniční zastávkou nabídne možnosti přestupu na městské i příměstské autobusy, výhledově i na tramvaje. Významně také rozšíří infrastrukturní výbavu širšího území letiště, protože poskytne parkoviště P+R postupně až pro 2 100 vozů.

Architektonický návrh terminálu, jehož autorem je společnost Pavlíček Hulín architekti, plně využívá potenciálu terminálu nejen jako dopravního uzlu, ale také jako cílového bodu případného budoucího developmentu v okolí. Dominantou terminálu bude jeho zastřešení. Výška střechy se v návrhu mění podle funkcí jednotlivých částí objektu. Zastřešení je nejnižší nad autobusovými nástupišti a po křivce stoupá směrem k hlavnímu vstupu do podzemní části s přestupem na vlak.

Umožňuje pohodlně přestoupit tzv. suchou nohou a zároveň cestující vede. Velkorysá střecha funguje jako intuitivní navigační systémem. Právě jednoduchost orientace a co nejkratší doba transferu mezi autobusem a vlakem byla základním vstupním parametrem při návrhu stanice. Tato vazba bude tvořit až 75 % přestupů.

Střecha je v prostřední části prosklená a propouští světlo do nižších úrovní. Její jižní část je pokryta fotovoltaickými panely, které pokryjí spotřebu terminálu a případně umožní dobíjet elektromobily na parkovišti. Řešení neopomíná ani doprovodné funkce terminálu, jako je prodej jízdenek, čekárna, drobné obchody, zázemí pro technologie, řidiče apod. Tyto prostory budou vytápěné a kryté.

Chodníky doplňuje zeleň téměř všude, kde je to možné a účelné. Ozeleněny budou i některé vertikální plochy a střechy, aby umožnily zadržovat dešťovou vodu a tlumit tepelný ostrov. Navržené materiály zaručí dlouhou životnost a snadnou údržbu stanice.

Dvoukolejná železniční trať se dvěma tunely

Novostavba železniční trati představuje 4 km dlouhou, dvoukolejnou elektrifikovanou trať, která bude sledovat trasu Pražského okruhu a navazující část dálnice D7, než se stočí do prostoru Terminálů 1 a 2 ruzyňského letiště. 

Součástí budou mj. dva hloubené dvoukolejné tunely. První, zhruba 119 metrů dlouhý tunel bude před vjezdem do terminálu Dlouhá Míle, kde bude podcházet nově plánovanou místní komunikaci, terminál autobusů a parkoviště P+R. Druhý, přibližně 83 metrů dlouhý bude navazovat na zastávku Dlouhá Míle, za kterou bude železniční trať podcházet pod komunikací K Letišti.

AFRY vysoutěžila zakázku za 109,901 miliónu Kč bez DPH, předpokládaná hodnota byla téměř 119 miliónů. Cena ovšem nebyla jediným kritériem, ze 40 % rozhodovaly o vítězi zkušenosti klíčových expertů.

Fakta o projektu:

 • Projekt: Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)
 • Investor: Správa železnic, státní organizace
 • Lokalita: Praha, Středočeský kraj, Letiště Václava Havla
 • Doba poskytování služeb: 2021 - 2024

Poskytované služby:

 • Projekční a inženýrské služby
 • Projektová příprava trati a železniční zastávky
 • Dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení)
 • Autorský dozor během realizace
 • Vytvoření digitálního modelu stavby (BIM)
 • Mikroskopická simulace
 • Multimodální model a prognóza
Terminál nádraží
Cesta k nádraží
Vnitřek terminálu nádraží