Vizualizace ukazuje nádraží z pohledu od náměstí

Vize pro Nymburk: návrh nové výpravní budovy ve tvaru složených křídel

Kreativní návrh moderního a funkčního nádraží a přednádražního prostoru

V rámci architektonické soutěže Správy železnic jsme představili návrh na modernizaci nymburského nádraží. I když se nakonec nerealizuje, jeho koncepce odhaluje nové kreativní možnosti a přístupy k urbanistickému designu. Cílem bylo vytvořit multifunkční prostor, který by sloužil nejen jako dopravní uzel, ale také jako jedno z center města.

Kreativně navržená výpravní budova, která svým tvarem připomíná složená křídla. Taková je dominanta našeho návrhu modernizovaného nádraží a prostoru před ním v Nymburce.  

Záměrem návrhu bylo nalézt optimální řešení pro rekonstrukci staré budovy nádraží, novostavbu nového objektu nádraží a modernizaci přednádraží. Úpravy měly vhodně doplnit okolní prostor a navázat na místní dopravní infrastrukturu.

V našem návrhu utváří nová výpravní budova vstupní prostor do nádraží a funguje jako orientační bod nově vzniklého náměstí. Obvodový plášť stavby tvoří skleněná fasáda, která je z ulice překrytá perforovaným plechem. Velikost, rozmístění a hustota perforace je navržena na základě analýzy slunečního záření. Proto umožňuje získat ideální poměr mezi množstvím denního světla a stíněním fasády vzhledem k orientaci stavby ke světovým stranám.  

Nová i stará výpravní budova i technologický objekt nádraží jsou navrženy v řadě. Směrem k trati mají lineární charakter, který slouží jako protihluková bariéra. Naopak směrem k centru města díky své členitosti vymezují veřejný prostor.

Atraktivitu přednádražního prostoru zvyšuje přesunutí autobusového nádraží. Bezprostřední okolí je koncipováno bezbariérově v jedné výškové úrovni. Komfort zvyšují zelené prvky, které poskytují útočiště v horkých letních dnech a podílejí se na zlepšování mikroklimatu celého území. Vodní prvek má kromě estetické funkce i funkci přirozené klimatizace.  

Při tvorbě dopravního řešení jsme kladli důraz na vznik kompaktního, a přitom přehledného a pro obyvatele i návštěvníky příjemného dopravního uzlu.  

Fakta o projektu:

  • Název projektu: Modernizace nádraží a přednádražního prostoru v Nymburku
  • Lokalita: nymburské nádraží
  • Objednatel/Investor: architektonická soutěž Správy železnic

Poskytované služby:

  • Zpracování návrhu do architektonické soutěže
Vizualizace ukazuje čelní pohled na budovu
Vizualizace ukazuje interiér budovy
Vizualizace nádraží, pohled z ptačí perspektivy