Railway tracks

Všejanská spojka: Revoluční železniční spojení Prahy, Mladé Boleslavi a Liberce

Projekt Všejanské spojky zkrátí dobu cestování a zvýší ekologii dopravy

Projekčně-inženýrská společnost AFRY se podílí na přípravě železniční novostavby Všejanská spojka, která výrazně zkrátí cestování mezi Prahou a Mladou Boleslaví na 45 minut a zrychlí spojení do Liberce.

AFRY bude pro klienta Správu Železnic aktualizovat záměr výstavby Všejanské spojky, zpracuje dokumentaci k posouzení vlivů stavby na životní prostředí, zhotoví projektovou dokumentaci pro získání společného územního a stavebního povolení a vypracuje potřebné průzkumy.

Vedle zkvalitnění dopravní obslužnosti celé oblasti Milovic, resp. Mladoboleslavska zkrátí tato strategická novostavba jízdní dobu z Prahy do Mladé Boleslavi a v návaznosti dál do Liberce za současného převedení části dopravy ze silniční na ekologičtější železniční. Vlaky zde budou jezdit až 200 km/h, tedy nejvyšší rychlostí plánovanou na běžných tratích. Projekt také umožní odklonit nákladní železniční dopravu z Mladé Boleslavi mimo Nymburk.

Výstavba nové dvoukolejné elektrizované trati se týká úseku Lysá nad Labem – Čachovice. Bude začínat jihozápadně od Milovic, kde naváže na úsek připravovaný v rámci modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. - Lysá nad Labem, Milovice protne v prostoru stávající stanice. Počítá se s tím, že dnešní jednokolejná trať zanikne. Trať se pak stočí východně přes novou stanici Milovice-Boží Dar a zastávku Vanovice a zapojí se do jižního kolejového rozvětvení stanice Čachovice.

Bezbariérové stanice a bezpečná křížení

Kvůli bezpečnosti nového dopravního řešení nebude Všejanská spojka v úrovni křížit žádnou pozemní komunikaci. Počítá se s výstavbou sedmi železničních a sedmi silničních mostů, jedním ekoduktem pro zvěř a lávkou pro pěší. Klíčovou stavbou bude víc než půl kilometru dlouhá železniční estakáda v Milovicích. Součástí budou i úpravy stávajících a vznik nových silnic. Aby se zajistil komfort obyvatel žijících v okolí trati, vyroste v místech daných hlukovou studií protihluková ochrana.

Součástí železniční estakády (mostu) v Milovicích bude i stanice, nástupiště a další objekty pro cestující. Přístup zajistí schodiště, eskalátory a výtahy. AFRY věnuje velkou pozornost celkovému architektonickému a urbanistickému vyznění estakády a souvisejících prostranství. Ve stanici Milovice-Boží Dar i v zastávce Vanovice se počítá s renovací nástupišť, budou bezbariérová a opatřená přístřešky.

Projekt klade velký důraz na ochranu životního prostředí. Trať bude procházet v sousedství evropsky významné lokality Milovice – Mladá a ochranným pásmem národní přírodní památky Mladá, jejíž součástí je také rezervace divokých koní a praturů. Pro stavební záměr bylo zpracováno rámcové hodnocení vlivu na lokality NATURA 2000. AFRY projektovou dokumentaci zhotoví v souladu s jeho záměry.

AFRY chce od počátku stavbu projednávat s veřejností a sbírat připomínky a návrhy od samospráv, místních, spolků a dalších organizací. 

Stavba trati o délce 9,2 kilometry by měla začít v roce 2028 a dokončení je v plánu na rok 2031.

Fakta o projektu

  • Lokalita: Lysá nad Labem – Čachovice
  • Poskytované služby: Kompletní inženýrské a konzultační služby
  • Klient: Správa železnic
  • Datum poskytování služeb: Projektové práce od roku 2024, očekávaný start stavby v roce 2028 a dokončení v roce 2031

Služby

  • Projekční a inženýrská činnost
  • Dokumentace pro územní a stavební povolení
  • Dokumentace k posouzení vlivů stavby na životní prostředí
  • Potřebné průzkumy
AFRY contact person generic image
Petr Jančár
Ředitel ateliéru Doprava - Praha

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.