Gapminder collaboration with AFRY and Gapminder Foundation

AFRY + Gapminder | Vi skaber opmærksomhed på verdensmålene

AFRY og Gapminder går sammen om at udbrede kendskabet til FN’s Verdensmål

AFRY er gået sammen med den svenske organisation Gapminder for at dele viden og fremme et mere faktabaseret verdensbillede. Her skal en videnstest, som Gapminder står bag, være med til at skabe opmærksomhed omkring FN's verdensmål.

Drone perspective of a group of people connected through digital networks

Bliv klogere på verdensmålene

Test din viden om FN's verdensmål og bliv klogere på, hvad du (måske) tager fejl af.

Verdensmålene blev vedtaget af FN’s medlemslande i 2015 med henblik på at løse klimakrisen og bekæmpe fattigdom og uretfærdighed ved udgangen af 2030. Det kommer til at kræve en fælles og målrettet indsats af regeringen, erhvervssektoren og civilsamfundet for at nå målene. For at øge kendskabet har Gapminder udviklet en test, som består af 18 spørgsmål, hvor AFRY har bidraget med faktatjek og rådgivning. Testen er en del af et længerevarende samarbejde mellem AFRY og den svenske organisation Gapminder.

Hvis det skal lykkes os at accelerere overgangen til et bæredygtigt samfund, er det nødvendigt med et omfattende samarbejde for at løfte vidensniveauet. Det er derfor, at det er så vigtigt med et faktabaseret verdensbillede, som bygger på videnskab. When you know better, you do better.

- Jonas Gustavsson, Koncernchef og CEO i AFRY.

Nonprofitorganisationen Gapminder, der er grundlagt af Anna Rosling Rönnlund, Ola og Hans Rosling, har til hensigt at udbrede brugen af statistikker og data til at skabe et mere realistisk billede af den globale udvikling. Deres videnstests er blevet brugt af mere end 1 mio. mennesker fra hele verden, men det er første gang, at testen bliver brugt til at undersøge folks viden om Verdensmålene.

En forundersøgelse, foretaget i Skandinavien og Finland, bekræfter, at kendskabsgraden er lav. Respondenterne blev præsenteret for 18 spørgsmål om FN’s Verdensmål, hvor de skulle vælge ét ud af tre mulige svar. Resultaterne viste, at der er udbredte fejlopfattelser: 8 ud af 10 svar var forkerte. Respondenterne klarede sig faktisk dårligere, end hvis de havde svaret tilfældigt blandt de tre alternativer.

En ny undersøgelse, som blev foretaget af Novus i Danmark, Sverige, Norge og Finland viser desuden, at mange giver udtryk for, at de mangler viden om FN’s Verdensmål og deres indhold. I Danmark svarer 53 % af de adspurgte, at de kun har ringe eller intet kendskab til Verdensmålene. Samtidig er det kun 14 % af de adspurgte, som svarer, at de ved, hvad målene indeholder. Resten af de adspurgte svarede hverken/eller, ringe eller intet kendskab.

Endelig er det kun 5 % af de adspurgte danskere, som tror på, at vi når at indfri Verdensmålene inden 2030, og kun 25 % procent svarer, at de synes, at regeringen gør nok for at indfri målene.

Vores tests viser gang på gang, at der er en udbredt og systematisk fejlopfattelse af verden omkring os. Vi tester kendskabet til de globale verdensmål, da det er afgørende, at vi er i besiddelse af korrekt information, hvis det skal lykkes os at løse vores største udfordringer. Ellers risikerer vi at fokusere på de forkerte ting.

- Anna Rosling Rönnlund, medstifter af Gapminder Foundation.

AFRY + Gapminder

Se videoen Arrow pointing right

Se interviewet med Jonas Gustavsson, Koncernchef og CEO i AFRY, og Anna Anna Rosling Rönnlund, medstifter af Gapminder Foundation.

Jonas Gustavsson speaks with Anna Rosling Rönnlund on steps whilst drinking coffee
Introduktion Arrow pointing right

Gapminder er en selvstændig nonprofitorganisation, som ønsker at bidrage til en positiv global udvikling ved at lave statistikker på sociale, økonomiske og klimarelaterede problemstillinger, der er let tilgængelige og lette at forstå. Gapminder støtter FN’s Verdensmål om bæredygtig udvikling ved at arbejde for et større kendskab til bæredygtig udvikling på et lokalt og globalt niveau.

I vores partnerskab med Gapminder tilbyder vi viden fra vores ekspertiseområder og sammen vil vi tage fat på FN's mål for bæredygtig udvikling. Som en del af dette samarbejde udvikles en ny videnstest med spørgsmål om bæredygtig udvikling. Formålet med testen er at øge den generelle viden, når det kommer til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

When you know better - you do better.

Tabs_pic_Anna_Jonas
Om verdensmålene for bæredygtig udvikling Arrow pointing right

FN’s verdensmål er den mest ambitiøse dagsorden for bæredygtig udvikling, der nogensinde er blevet vedtaget af medlemslandene. Målet er at afskaffe ekstrem fattigdom, reducere ulighed og uretfærdighed i verden, fremme fred og retfærdig, samt løse klimakrisen ved udgang af 2030.

Om testen Arrow pointing right

Testen, som afprøver folks viden om FN’s Verdensmål, består af 18 spørgsmål og er frit tilgængelig på gapminder.org.

Om forundersøgelsen Arrow pointing right

På vegne af Gapminder og AFRY udførte den svenske analyse- og forskningsvirksomhed Novus en spørgeskemaundersøgelse, som fandt sted mellem d. 20. og 27. oktober 2020. I alt blev der foretaget 1.036 tilfældige og repræsentative interviews blandt den brede befolkning (18-79 år) i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Vil du vide mere?

Vinni Jürgensen - Head of Communications (Denmark)

Vinni Jürgensen

Head of Communications (Denmark)

Kontakt Vinni Jürgensen

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Joan Windfeldt -

Joan Windfeldt

Senior Communications Advisor, Press Officer (Denmark)

Kontakt Joan Windfeldt

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.