Infra-Buildings culture

Sport og Kultur

Stærke præstationer i sports- og kulturfaciliteter

Sportsarenaer, spillesteder, museer og teatre spiller en vigtig rolle i vores sociale liv og i vores kulturliv. AFRY kan hjælpe dig med at sikre, at de yder optimalt inden for det budget og de ressourcer, der er afsat til projektet.

Når man bygger en sportshal eller et operahus i dag, er det ikke længere nok, at bygningen opfylder sit primære formål. I stedet er multifunktionelle steder blevet normen. I forbindelse med sports- og kulturfaciliteter kan AFRY hjælpe med at sikre, at de tekniske installationer som f.eks. ventilation og belysning, kan tilpasses til alt fra fodboldkampe til messer.

 

Vores ydelser indebærer blndt andet:

Akustik og lyd
Arkitektur
BIM & IKT
Energi og indeklima
Energirenovering
Sikringsrådgivning
Bygherrerådgivning
Byggeteknisk rådgivning
El-rådgivning
Brandrådgivning
VVS og ventilation
Inspections
Lysdesign
Projekt- og projekteringsledelse
Sol energi
Konstruktioner
Bæredygtigt Byggeri