Thermal power plant at night

Termiske Værker

El er historisk overvejende blevet produceret på termiske værker, men er gennem en årrække blevet delvist omlagt til produktion på vand, sol og vind

Kravene til de termiske værker har derfor vokset sig større. De skal for det meste supplere el-produktionen, men også kunne overtage produktionen fuldstændigt i de tilfælde, hvor vind- og vandkraft ikke er tilgængelig.

I takt med denne udvikling, har AFRY opbygget stor og specialiseret viden om problemstillingerne og mulige løsninger indenfor termiske værker med særlig fokus på forsyningssikkerhed og miljøpåvirkning.

Vores kunder er danske, færøske og grønlandske el- og varmeproduktionsselskaber, der alle er underlagt de samme miljøbestemmelser, idet Grønlands og Færøernes miljømyndigheder har valgt at støtte sig til de danske bestemmelser på området.

Derudover har AFRY også private kunder, som har brug for el- og varmeproduktion i forbindelse med procesanlæg med store og tungt startende el-forbrugere langt fra offentlige forsyningsmuligheder.

Vores ydelser 

 

Vi benytter os af højt specialiserede beregnings- og simuleringsprogrammer baseret på gennemprøvede værktøjer og omfattende viden bl.a. til:

  • Dimensionering af det termiske kraftværk, både med hensyn til el og varme
  • De enkelte produktionsenheders størrelse
  • Typer af produktionsenheder, omdrejningshastigheder og brændstoftyper
  • Udnyttelse af varme fra kølevand og røggasser
  • Sammenligning af anlægs- og driftsomkostninger
  • Dæmpning af nabostøj
  • Emissions- og immissionsreduktion af skadelige stoffer i røggasserne
  • Simuleringer af samtidigheder med andre produktionsanlæg og forbrug.

Kontakt os

Peder Cajar

Section Manager, Energy

Contact Peder Cajar

For sales enquiries, please complete this form. For all other enquiries, please visit our office and contacts page here.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Du kan også være interesseret i