Wind farm with clear dark sky

Vindkraft

AFRY’s erfaring med vindkraft rækker tilbage til elektrificeringens gennembrud i Danmark.

Når en ny vindmøllepark skal tilsluttes det offentlige el-system, stiller det en række krav til det samlede elektriske anlæg. Forud for tilslutningen af vindkraft går en omfattende forberedelse af selve anlægget.

Alle delelementerne: transmissionsanlæg, opsamlingsstation, opsamlingsnet samt transformer og koblingsanlæg i den enkelte mølle skal designes og dimensioneres korrekt for at vindmølleparken kan tilsluttes kontrolleret og opnå den fulde samfundsværdi.

Vindkraft fra vindmøller

Vores ekspertviden dækker alle leddene i den elektriske forsyningskæde. AFRY’s erfaring med el-produktionsanlæg, transmissionsanlæg og distributionsanlæg rækker tilbage til elektrificeringens gennembrud i Danmark.

Vi har siden 1906 været involveret i opbygningen af dansk elforsyning og løbende udviklet nettet til skiftende energikilder. De seneste år har vi styrket kompetencerne inden for vindkraft og ansat flere medarbejdere med erfaring fra vindmølleindustrien.

Vores kunder på området for vindkraft findes blandt vindmølleproducenter, initiativtagere til vindmølleparker, supportvirksomheder og rådgivende virksomheder med vindkompetencer som speciale.

Som udgangspunkt er vindmølleprojekter faseopdelte. Derfor gør vi brug af bl.a. planlægningsværktøjer og projektmodeller, som for hver fase sikrer opgaven gennemført til den aftalte pris, den aftalte tid og i den aftalte kvalitet.

Vores ydelser dækker blandt andet:

Grid

 • Grid code overview
 • Grid code compliance analysis (f-control (inertia), U-control, LVRT, TOV, Harmonics)

Transmission system

 • Design of substation (on shore and off shore)
 • Design of HVDC connection (point to point, multiterminal)

Substation

 • Design of HVAC connection (on shore/off shore)
 • Specification of transformer, HV/MV switchgear, compensation equipment (cap. banks, statcom etc.)
 • Protection study
 • TOV study

Collection System

 • Design of MV cable collector system

Wind Turbine Generator

 • Transformer
 • Switchgear
 • (Generator/converter system)
 • LV system

Kontakt os

Bent Cramer - Section Manager, Energy

Bent Cramer

Section Manager, Energy (Denmark)

Kontakt Bent Cramer

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.