Rows of wind power turbines

Vindkraft

Når en ny vindmøllepark skal tilsluttes det offentlige el-system stiller det en række krav til det samlede elektriske anlæg

Forud for tilslutningen går en omfattende forberedelse af anlægget. Alle delelementerne: transmissionsanlæg, opsamlingsstation, opsamlingsnet samt transformer og koblingsanlæg i den enkelte mølle skal designes og dimensioneres korrekt for at vindmølleparken kan tilsluttes kontrolleret og opnå den fulde samfundsværdi.

Wind turbines on hills at sunset

Vores ekspertviden dækker alle leddene i den elektriske forsyningskæde. Vores erfaring med el-produktionsanlæg, transmissionsanlæg og distributionsanlæg rækker tilbage til elektrificeringens gennembrud i Danmark. Vi har siden 1906 været involveret i opbygningen af dansk elforsyning og løbende udviklet nettet til skiftende energikilder. De seneste år har vi styrket kompetencerne inden for vindenergi og ansat flere medarbejdere med erfaring fra vindmølleindustrien.

Vores kunder på dette område findes blandt vindmølleproducenter, initiativtagere til vindmølleparker, supportvirksomheder og rådgivende virksomheder med vindkompetencer som speciale.

Som udgangspunkt er vindmølleprojekter faseopdelte. Derfor gør vi brug af bl.a. planlægningsværktøjer og projektmodeller, som for hver fase sikrer opgaven gennemført til den aftalte pris, den aftalte tid og i den aftalte kvalitet.

Vores ydelser dækker blandt andet:

Grid

 • Grid code overview
 • Grid code compliance analysis (f-control (inertia), U-control, LVRT, TOV, Harmonics)

Transmission system

 • Design of substation (on shore and off shore)
 • Design of HVDC connection (point to point, multiterminal)

Substation

 • Design of HVAC connection (on shore/off shore)
 • Specification of transformer, HV/MV switchgear, compensation equipment (cap. banks, statcom etc.)
 • Protection study
 • TOV study

Collection System

 • Design of MV cable collector system

Wind Turbine Generator

 • Transformer
 • Switchgear
 • (Generator/converter system)
 • LV system

Kontakt os

Bent Cramer

Section Manager, Energy

Du kan også være interesseret i