Food_genrefoto

AFRY Insights: Food & Ingredients

Bygninger med særlige krav

Hvordan skiller bygninger til produktion af fødevarer og ingredienser sig ud i forhold til traditionelle bygninger? Hvilke ingeniørdiscipliner skal bringes i spil? Og hvad er afgørende for et succesfuldt samarbejde mellem rådgiver og kunde? Få svarene fra AFRY’s ekspert i projekter til fødevarebranchen, Britt Kristensen.

At kunne producere sunde, bæredygtige fødevarer og fødevareingredienser er afgørende for vores ernæring og for klodens ressourcer. Det kræver gennemtænkte ingeniørløsninger, der er baseret på indsigt i processerne fra start til slut. Tillid, høj kvalitet og overholdelse af tidsplaner og budgetter er vigtige målsætninger for produktionen, som kun kan indfries med en bygning, som helt fra begyndelsen er designet til formålet.

Byggeprojekter inden for det faglige segment, vi i AFRY kalder Food & Ingredients, skiller sig ud fra traditionelle byggeprojekter på flere måder. For det første er der tale om en bygning, som skal understøtte en produktion. Bygningen skal med andre ord designes til et specifikt produktionsanlæg. I tillæg dertil skal nævnes, at når en bygning skal anvendes til fødevareproduktion, så gælder der en række lovgivningsmæssige krav til arbejdsmiljø og sikkerhed, både for produkt og mennesker, som man naturligvis også skal tage højde for.

For det andet er en fødevareproduktion afhængig af tilførsel af forsyninger – el, vand, trykluft, damp osv. Ofte er der tale om et meget kompleks design, som skal tilpasses produktionens kapacitetsbehov, og derfor er Utility Design en vigtig faglig disciplin i Food-projekter, som vi kalder dem i daglig tale.

For det tredje indgår der ofte en stor mængde procesudstyr fra forskellige leverandører i Food-projekter. Det betyder, at samarbejde og kommunikation mellem de forskellige aktører er vigtig for projektets samlede succes. For eksempel skal rådgiveren inden for Utility Design projektere forsyninger, der tager højde for forskellige processer til både produktion og bygningen. Målet er at levere de rette kapaciteter, for at anlæggene kører optimalt, og anlægsudgifterne holdes nede. Og en helt lavpraktisk ting som at få styr på de faglige begreber, som ikke altid dækker over det samme for byggefolk og procesfolk, viser sig ofte også som en god investering af tid.

Og for at gøre Food-projekterne en tand mere komplicerede, så gælder det i mange tilfælde, at der er tale om en udvidelse af en eksisterende produktion, hvorfor der ofte skal bygges, samtidig med at fabrikken er i drift. Udfordrende, ja – men også teknisk spændende for en ingeniør.

Faglige kompetencer, der skal i spil

Det kan lyde banalt, men at have forståelse for det samlede projekt er afgørende for os som rådgivere på projekter inden for Food & Ingredients. Derfor er vi ideelt set med fra begyndelsen af projektet, og flere af vores kunder vælger da også at lade os varetage hele forløbet fra start til slut inkl. bygherrerådgivning, projektering af alle de anlægs- og byggetekniske fag, projektledelse, byggeledelse, sikkerhedskoordinering med mere.

 

I designfasen har vi et stort fokus på produktionssikkerhed og hygiejnerigtige løsninger. For eksempel er ventilationsprojektet ofte ret omfattende, og det består ofte af mange anlæg, der hver især dækker forskellige zoner i en bygning med forskellige krav til rumkonditionerne. Formålet er blandt andet:

Procesudstyr i fødevareproduktion_genrefoto
Procesudstyr i fødevareproduktion. Genrefoto.
  • at reducere risikoen for krydskontaminering af produkter ved sikring af korrekte luftflow gennem produktionsområdet ved styring af over-/undertryk.
  • at beskytte følsomme produktfremstillinger og/eller processer ved etablering af korrekte filtreringstrin.
  • at opretholde de stillede krav til rumkonditioner ved nøjagtig styring og regulering af rumtemperatur og luftfugtighed.
  • at opretholde et behageligt arbejdsmiljø ved at holde temperaturen på et acceptabelt niveau og ved at undgå træk.
  • at sikre, at arbejdsmiljøkrav kan overholdes ved montage og service ved at gennemtænke designet af projektet og en høj grad af koordinering mellem alle fag – byggeri og proces.

Når der kommer ændringer

Food-projekter er ofte komplekse størrelser, der udvikler sig fra dag til dag, og det er et vilkår, at du ikke altid har de informationer, du skal bruge for at komme videre her-og-nu. Det kan skyldes flere faktorer: Nogle oplysninger kommer sent, behov kan ændre sig undervejs, beslutninger kan om gøres, og så kan ny viden optimere på projektet, og så skal man også være klar til at sadle om. Der er ofte mange, store og sene ændringer, men det har vi heldigvis prøvet mange gange før, så vi kan hurtigt sætte en proces op for, hvordan vi håndterer det. Den erfaring, mine kolleger og jeg har opbygget, gør, at vi tør og kan tage beslutninger, selvom vi ikke har alle de informationer, vi skal bruge for at komme videre.


Det gode samarbejde

I Food-projekter er tillid afgørende for kunden, som skal kunne stole på, at vi har vores faglighed i orden og sikrer fremdrift i projektet.

På større projekter har vi særlig god erfaring med en fast månedsrapportering til kunden, som giver et aktuelt billede af tidsplanen, økonomi, KPI’er og andre nøgletal for byggeriet. Rapporten indeholder også en risikoanalyse, som vi løber igennem på et fast, opfølgende møde, og på den måde imødekommer vi eventuelle udfordringer undervejs.

Styregruppen, som gennemgår månedsrapporten, består både af kundens og vores projektleder samt de kundeansvarlige. Vi prioriterer, at de skal mødes fysisk, så de også lærer hinanden at kende. Ofte er vi i projekter, der strækker sig over flere år, og derfor er det givende med gode, stærke relationer til kundens projektteam.


Et bæredygtigt Food-projekt

Vi ved, at bæredygtighed betyder rigtig meget for vores kunder, og mange har opstillet egne mål for eksempelvis CO2-reduktion fra produktionen. I vores rådgivning søger vi altid at finde de bedste og mest bæredygtige løsninger til det unikke projekt, kunden står med, og de favner bredt. Eksempelvis har vi i AFRY besluttet at gå udenom produkter med HFO-kølemidler, fordi de ved udslip mistænkes for at udlede det sundhedsskadelige stof PFAS. Også inden for energieffektivisering er der mange gode løsningsforslag. For eksempel ved genindvinding af overskudsvarme, som kan genbruges til ny energi i bygningen. Det giver mening klimamæssigt, moralsk og økonomisk.

 

 

Vil du vide mere om Food-projekter?

Britt Kristensen - Group Manager, Design & Specialists, Industry Buildings

Britt Kristensen

Group Manager, Design & Specialists, Industry Buildings

Kontakt Britt Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Peter Christensen - Department Director, Food & Ingredients, Industry Buildings, Buildings (Denmark)

Peter Christensen

Department Director, Food & Ingredients, Industry Buildings, Buildings (Denmark)

Kontakt Peter Christensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.