Mathias på cykel med bus i baggrunden

Cykler skaber bedre byliv

En ny undersøgelse fra ingeniørkoncernen AFRY viser, at knap hver fjerde unge dansker foretrækker cyklen som transportmiddel i byerne. Og det skal kunne ses af byplanlægningen, mener Mathias Schmidt fra AFRY.

23 % af unge danskere foretrækker at hoppe på cyklen, når de skal transportere sig fra A til B. Det er der en god grund til, hvis man spørger Mathias Schmidt, der arbejder med trafikplanlægning i en af Nordens største ingeniørkoncerner, AFRY:

“Cykler er ligesom vand. På en cykel glider man nemt og smidigt gennem den tunge eftermiddagstrafik og gør både sig selv, sin by og klimaet sundere,” siger han.

”Vi skal tænke i helhedsløsninger”
Der kommer flere og flere folk i byerne. I København er befolkningstilvæksten eksempelvis steget med omkring 26 % de sidste 15 år. Det medfører en stigning af gods- og persontransport, der belaster både klima og vejnet.  

”Hvis alle dem, der skal bo i byerne skal have en eller to biler, så kan hverken pladsen, klimaet eller vejnettet følge med. Derfor må vi tænke i helhedsløsninger og bevæge os væk fra et samfund, hvor det er normalt, at alle har deres egne individuelle biler. Vi skal i stedet bevæge os over mod et samfund, hvor vi satser mere på kollektiv trafik, cyklisme og deleøkonomiske mobilitetsløsninger,” mener Mathias Schmidt

Trafikplanlæggeren Mathias kigger ind i kameraet

Han pointerer desuden, at det kan være svært at træffe valg, der begrænser folks individuelle mulighed for at købe og bruge biler. Det forudsætter visionære og modige beslutningstagere, som tør tænke anderledes i fremtidens byer og derved sikre, at det fortsat vil være attraktivt at vælge cyklen frem for bilen.

Smarte mobilitetsløsninger kan bane vejen
En af mulighederne for at få bilerne ud af byen er gennem udviklingen af smarte mobilitetsløsninger som delecykler og -biler samt platforme, der gør kombinationsrejser med offentlig transport tilgængelig for alle:

”Der skal designes og udvikles løsninger, som gør det attraktivt at tage cyklen eller den offentlige transport i stedet for bilen. Hvis det er nemt at tage cyklen eller toget i hverdagene og nemt at låne en bil i weekenderne gennem deleløsninger, så minimerer vi folks behov for at gå ud og købe deres egen bil,” siger Mathias Schmidt.

Cyklen er god for kroppen, byen og klimaet
Mange byer er begyndt at indføre cykelgader og andre tiltag, der gør cyklen til et attraktivt alternativ til de motordrevne transportformer. Det gælder for eksempel I Aarhus, hvor man har indført en cykelring i midtbyen gennem blandt andet Mejlgade, Graven, Klostergade og Grønnegade. Men flere steder har det lokale erhvervsliv udtrykt en bekymring over, hvad det kommer til at betyde for leveringen af deres varer.  

Bekymringerne bliver dog ofte gjort til skamme, når de oplever, hvordan minimeringen af biltrafik faktisk medfører, at der kommer flere mennesker i byens gader – og derfor også i deres butikker, fortæller Mathias Schmidt.

“Det er jo bare hyggeligere at sidde på en fortovscafé, hvor folk kommer trillende forbi på cykler i stedet for at brage forbi i biler. Så er det op til trafikplanlæggere som mig at finde de gode løsninger på, hvordan butikkerne skal få deres varer leveret, eksempelvis gennem tyndtbefolkede bagveje. Det giver både sundheds- og byplanlægningsmæssige fordele, at man ikke har støjende og tung godstrafik inde i bymidten,” pointerer han.

Med løsninger som bredere cykelstier, cykelgader og grønne bølger for cyklister i lyskryds bliver byrummet åbnet op for den ”rugbrødsmotordrevne” trafik, som Mathias Schmidt kalder fodgængere og cyklister. Det er godt for både sundheden, byen og klimaet, siger han og konkluderer:  

“Vi skal satse meget mere på cyklisme og smarte mobilitetsløsninger, når vi planlægger infrastrukturen for fremtidens byer".

Ønskede transportformer for unge danskere

Undersøgelsen om Future Cities er gennemført i Danmark af YouGov på vegne af ingeniørkoncernen AFRY. I alt har 752 repræsentativt udvalgte respondenter deltaget i undersøgelsen, som er gennemført i perioden 23. august til 2. september 2021.

Vil du vide mere om Mathias' syn på byplanlægning?

Mathias Schmidt - Traffic Engineer

Mathias Schmidt

Traffic Engineer

Kontakt Mathias Schmidt

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Læs flere artikler om fremtidens byer