Bikes in a city.

Er biler en del af fremtidens bæredygtige by?

Elektrificerede biler, selvkørende teknologi, nye mobilitetsmodeller – bildesign gennemgår omfattende forandringer. Ny teknologi viser os de mange spændende muligheder, der ligger foran os. Hvad sker der, hvis man f.eks. tager føreren ud af bilen, tvinger det os til at overveje, om fremtidige køretøjer overhovedet skal kaldes en bil? Eller hvad sker der, hvis vi ændrer den måde, vi tilbringer vores tid på i bilen, eller hvis bilen får en ny funktion, hvor den bliver en café, et kontor eller en selvkørende klinik på hjul, der kommer ud til dig til en aftale? Og hvad med de flyvende biler, som vi blev lovet for årtier siden? Hvor går grænserne?

Når vi kigger frem mod 2050, ser teknologien ud til at give os nærmest uendelige muligheder. Men det er svært og komplekst at spå om fremtiden, så det bedste udgangspunkt må være at dykke ned i det ukendte og forsøge at finde frem til formålet.

Vi skal være forsigtige med at ekstrapolere fremtiden ud fra teknologiske tendenser og i stedet spørge os selv, hvad det er, vi ønsker at opnå. For AFRY er formålet klart: Vi ønsker at fremskynde overgangen til et bæredygtigt samfund. Og når vi ser på de mål for bæredygtighed, vi har sat sammen, er der nok at tage fat på. Spørgsmålet er: Kan biler blive et aktiv for den bæredygtige fremtidige by?

Teknologi som drivkraft for bæredygtig mobilitet

På mange måder kan ny teknologi være en stærk allieret i at nå vores mål om bæredygtighed.

  • Elektrificering er et afgørende skridt i retning af at opnå nettoemissioner på nul inden 2050. Hvis man kan fjerne udstødningsgasser fra gaderne vil være en stor forbedring af luftkvaliteten i vores byer.
  • Selvkørende teknologi vil øge trafiksikkerheden, så snart den er blevet moden. Med 360 graders visning, muligheden for at tale med andre køretøjer og omgivelserne i realtid og utallige andre overmenneskelige evner vil AI-førere kunne hjælpe os med at nå målet om færre trafikdræbte og kvæstede som følge af ulykker.
  • Selvkørende køretøjer har ikke brug for parkeringspladser i bymidterne, hvilket giver plads til ting, der gør en by til et mere behageligt sted at bo.
  • Selvkørende køretøjer vil gøre det lettere for ældre (en voksende demografi), handicappede og marginaliserede grupper at komme rundt.
  • Mobilitet som ydelse kan hjælpe med at gøre transport billigere end hvad en tilsvarende tur med offentlig transport ville koste, hvilket ville kunne medvirke til at mindske social ulighed.

Har en bæredygtig by brug for biler?

Ikke alle byplanlæggere er begejstrede for at byde den nye generation af biler velkommen i deres byer. AFRY har foretaget en undersøgelse af fremtidens byer, som viser, at byer skal være sikre, rene og have rigeligt med grønne områder. Bilen, som vi kender den, har en negativ indvirkning på alle disse aspekter. Om fremtidens bil kan gøre byen til et bedre sted at bo, ved vi ikke endnu. En udfordring er f.eks., at billigere og lettere adgang til biler frem for at gå eller cykle vil kunne give massive trafikproblemer. Som udgangspunkt er ethvert koncept, der øger trafikken i sagens natur ubæredygtigt.

For bedre at forstå, hvad den fremtidige bæredygtige by har brug for, skal man se på byplanlæggernes perspektiv på fremtidig mobilitet i byerne. Byplanlægning har i sagens natur langsigtet fokus. Mobilitet betragtes ikke som et mål i sig selv, men snarere som et middel til at give adgang til grundlæggende faciliteter.

Bike

Et godt eksempel på, hvordan byplanlæggere søger at ændre bymiljøet, er ’15-minutters byen’ – et moderne koncept, hvor alle borgere har adgang til alt, hvad de har brug for, inde for en radius af 15 minutter til fods, på cykel eller i offentlig transport. Biler spiller ingen rolle i dette koncept – især ikke privatejede biler.

At lade teknologien spille en afgørende rolle løser ikke nødvendigvis alle de udfordringer, vi står over for i arbejdet med at gøre byen til et bedre sted at bo. På nogle måder kan det endda gøre det eksponentielt værre. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal opgive ny teknologi, men der er brug for en mere holistisk tilgang, når vi designer nye løsninger til vores byer.

Det handler om at gå foran med det gode eksempel

Der er en betydelig mangel på sammenhæng mellem, hvor bilindustrien er på vej hen, og hvad byerne søger efter. Der er dog god grund til at tro, at den bæredygtige by kan drage fordel af et bedre samarbejde mellem de to.

For det første vil byen stadig have brug for biler i 2050. Selv om der er overbevisende belæg for, at 15-minutters byen fungerer for tætbebyggede byer som Paris, er det sandsynligt, at biler fortsat vil være en vigtig transportform i byer med mere spredt bymæssig bebyggelse.

For det andet har bilindustrien også brug for et samarbejde fra byernes side. Hvor hurtigt man tager ny teknologi til sig afhænger i høj grad af den førte politik og byernes vilje til at fremme teknologien.

Der er en enorm mulighed for bilindustrien i at gå forrest. Den bæredygtige by skal have transportsystemer, der er sikre, overkommelige og tilgængelige for alle. Det første skridt på vej mod dette mål er at forestille sig løsninger, som vi kan stræbe efter. Bilindustrien har altid været utrolig god til at forestille sig deres version af fremtiden. Det er op til dem at vise, at fremtidens bil kan være et aktiv for at gøre byen til et bedre sted at bo.

De holdninger, der udtrykkes i denne tekst, er forfatterens egne.

Kontakt os

Marijn Molenaar - Industrial Designer

Marijn Molenaar

Industrial Designer

Kontakt Marijn Molenaar

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Kenneth Habo - Market Area Manager, Transportation (Denmark)

Kenneth Habo

Market Area Manager, Transportation

Kontakt Kenneth Habo

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.