607_gettyimages-915132544 Safe collaboration EHS Machinery safety CE Marking green helmets from above construction workplace

Farvel til Maskindirektivet og goddag til forslaget om Maskinprodukt-forordningen

Af: Vinni Jürgensen

Farvel til Maskindirektivet og goddag til forslaget om Maskinprodukt-forordningen

EU-Kommissionen er på vej med en ny maskinforordning, der skal afløse Maskindirektivet. Den nye forordning kommer til at gælde alle i EU. De nye regler forventes at træde i kraft i 1. halvår af 2023.

Det er mere end 15 år siden at den sidste (3.) udgave af Maskindirektivet blev offentliggjort.  

Den teknologiske udvikling har dog gjort, at EU-kommissionen valgte at lave en evaluering og på baggrund af den fremsætte et forslag til en ændring af Maskindirektivet i april 2021.

Dette har man valgt at gøre, fordi nye teknologier som f.eks. cybersikkerhed, kunstig intelligens og autonome førerløse maskiner, skaber risici, der ikke er omfattet af Maskindirektivet i dag. Derfor er en opdatering på sin plads.

Ny forordning får indvirkning på hele branchen

I EU vil forordningen påvirke mere end 80.000 producenter med et samlet marked på ca. 650 mia. euro, indenfor maskin- og produktionsindustrien, der skal omstille sig på de nye krav.

Eksempler på indholdet i forslaget: 

  • Introduktion af pligter for importører og distributører i maskinprodukt-forordningen.
  • Dækning af risici fra nye teknologier. Det drejer sig om cybersikkerhed, styresystemer med selvudviklende adfærd, som anvender maskinlæring til at varetage sikkerhedsfunktioner samt autonome førerløse maskiner.
  • Mulighed for at kunne levere en digital brugsanvisning under visse betingelser.

Fordelene ved de nye krav er, at man kan opnå et højt sikkerhedsniveau inden for den nyeste teknologi samtidig med at man kan være mere grøn, fordi man bruger digitale brugsanvisninger og dermed sparer papir.  

Det næste der sker

Forslaget er blevet behandlet, og i december 2022 vedtog EU det forslag, som nu skal færdiggøres og oversættes, inden forordningen kan vedtages og offentliggøres.

Vedtagelsen ventes at ske i 1. halvår 2023.

Forordningen skal anvendes 3,5 år efter den er vedtaget. Det betyder, at vi kan forvente, at den skal anvendes engang fra efteråret 2026. Maskindirektivet ophæves samtidig ved ikrafttræden af forordningen.

I AFRY følger vi udviklingen tæt, så vores serviceydelser og rådgivning til en hver tid følger den tekniske udvikling og gældende lovgivning og krav på området.

Kontakt

Christian Hougaard - Teamleder, Safety & EHS

Christian Hougaard

Teamleder, Safety & EHS

Kontakt Christian Hougaard

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.