Electricity pylons against a sunrise sky with digital network

Lidt grøn energi: Digitale tendenser i energisektoren

Den digitale transformation af elsektoren er mere vidtrækkende end de andre sektorers, hvilket indebærer et potentiale for at ændre vores verden. Et digitaliseret energisystem kan levere tre resultater: Forbedret effektivitet, dyb dekarbonisering af vores energisystem og mere handlekraftige kunder.

Digital effektivitet

Som i andre sektorer er der mulighed for at digitalisere hvert aspekt af værdikæden, forbedre effektiviteten, strømline eksisterende processer og skære overflødige trin og aktører fra. Disse ændringer vil give effektivitetsgevinster med potentiale til at ændre energilandskabet. Indtil for nylig havde de mest effektive forhandlere f.eks. de største porteføljer og de bedste algoritmer. Nu er der adgang til data, og forhandlerne konkurrerer om kvaliteten af deres algoritmer.

Digitale teknologier omfatter nye kilder til data og kommunikation, forbedrede værktøjer til at analysere og visualisere beslutninger om information og support samt automatisering og kontrol. Det fremtidige digitaliserede system vil gøre det muligt at træffe og gennemføre beslutninger selvstændigt baseret på en lang række ukontrollerede datakilder, og (cyber-) sikkerhedsprotokoller skal tilpasse sig denne nye decentraliserede og autonome virkelighed.

How digitalisation is impacting the way we do business

De teknologiske fremskridt betyder, at dele af værdikæden vil blive åbnet for nye aktører ved at fjerne naturlige synergier eller adgangsbarrierer. Digitalisering vil rumme værktøjer til intelligent at styre efterspørgslen (og udbuddet) fra eldrevne bygninger og køretøjer, hvilket vil føre til en udbredelse af nye forretningsmodeller. Især vil der med sandsynlighed opstå platformsvirksomheder, der kan forbinde et stort antal leverandører og forbrugere, men som ikke ejer den underliggende infrastruktur.

Case study: Inden for elproduktion bruger forebyggende vedligeholdelse sensordata og avancerede analyser til at forudsige problemer, før de opstår, så man undgår tidskrævende, forebyggende vedligeholdelse og mindsker risikoen for dyre fejl. Sammen med Nokia og Infosys arbejder AFRY på systemet til forebyggende vedligeholdelse, KRTI, hvor man bruger RAMS' konstruktionsprincipper til at målrette analyser for at give størst mulig effekt. AFRY hjælper mange virksomheder med at håndtere deres digitale transformation. AFRY Digital Use Case Approach giver virksomheder mulighed for at prioritere og samarbejde om deres digitale initiativer.

Dekarbonisering

Der er en grundlæggende forandring i gang i energisektoren.Vores centraliserede elsystemer, der blev udviklet i det sidste århundrede, bliver dekarboniseret, hvilket igen giver mulighed for at transformere opvarmnings-, transport- og forarbejdningsindustrien. Der er et stigende behov for fleksibilitet, da vedvarende energi erstatter konventionel elproduktion. Fremtidige elnet vil ikke være overdimensionerede, men vil i stedet blive styret effektivt, og det vil blive normalt med overbelastningsstyring, også på distributionsspændingsniveauer. Fremtidens udbydere af fleksibilitet vil omfatte mikroressourcer, som skal integreres digitalt.

Kontakt os

Stephen Woodhouse - Director, AFRY Management Consulting

Stephen Woodhouse

Director, AFRY Management Consulting

Kontakt Stephen Woodhouse

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Green digital "on" button

AFRY Insights - Vinter 2020/21

Blandt emnerne er dekarbonisering af den europæiske økonomi, initiativer i den maritime sektor, grøn brint, RWE Renewables’ CEO Anja-Isabel Dotzenrath, FN’s verdensmål, grøn energi, den nordiske grønne omstilling.