Person looking out over sunrise above mountain peaks

Med FN's 17 Verdensmål som ledestjerne

AFRY kunne for nyligt fejre 1-års fødselsdag som brand. AFRY's egen bæredygtighedsekspert, Marie Trogstam fortæller her om den udvikling, brandet har gennemgået, og hvad vi gør i AFRY for at leve op til vores vision: Making Future.

Marie blev ansat i AFRY i efteråret 2020. Hun har tidligere hjulpet andre virksomheder med at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig retning i rollen som Manager for International Sustainable Business. Dette omfattede bl.a. samarbejde med FN, den svenske Styrelse for Internationalt Samarbejde (SIDA) og Save the Children.

Marie och Jonas
Head of Sustainability Marie Trogstam i AFRY og Koncernchef og CEO Jonas Gustavsson

Hvad gør AFRY til en interessant virksomhed for dig at arbejde for?

Marie: Jeg kom til AFRY bare to måneder før, vi lancerede vores nye brand og gik fra ÅF til AFRY. Det, som har imponeret mig mest, er den ekspertise, som vi har inden for mange mange af de bæredygtige fokusområder, hvor vi kan hjælpe andre virksomheder med at gøre en forskel. At være Head of Sustainability i en virksomhed, som virkelig gerne vil gøre en forskel, er en fantastisk mulighed.

AFRY-brandet står bl.a. for det, vi kalder brave leadership - altså at vi går foran og forsøger at skabe en bedre verden for fremtidens generationer. Bæredygtighed spiller en helt central rolle i den ambition. Tilgangen er helt i tråd med, hvad jeg selv tror på, at AFRY kan opnå.

Hvad er det for en udvikling, du har set i virksomheden det seneste år i arbejdet med bæredygtighed?

Jeg har selv en holistisk tilgang til bæredygtighed, og det er imponerende at se, at både den økonomiske, sociale og miljømæssige side af bæredygtighed er til stede i AFRY.

Det er vigtigt at fokusere på klima og miljø - herunder biodiversitet - men det må ikke ske på bekostning af den økonomiske og sociale side af bæredygtighed. Hvis vi f.eks. arbejder med sikkerhed på vejene, skal vi huske i at tænke børnenes perspektiv ind, eller hvis vi planlægger fremtidens byer, så skal vi tage højde for faktorer som f.eks. køn.

Den måde, vi mennesker lever, arbejder og interagerer med hinanden på, er kompleks. Det samme gør sig gældende for arbejdet med at gøre processerne mere bæredygtige. Hvorfor tror du på en holistisk tilgang til bæredygtighed?

I 2015 blev FN's 17 Verdensmål og 2030-agendaen vedtaget af samtlige FN-medlemslande. Den universelle opfordring til at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle, handler om at sikre fremskridt samtidig med, at vi beskytter planeten. Da agendaen i sin tid blev udarbejdet, handlede det om at forstå, hvor man skal sætte ind. I 2020 er vi trådt ind i et årti, hvor ord skal omsættes til handling.

Et af AFRY's ikke finansielle mål er at udvikle ingeniør- og arkitektløsninger, som bidrager til de 17 Verdensmål. Man kan godt argumentere for, at det måske ville være bedre for en virksomhed at fokusere på nogle få Verdensmål, men de er alle indbyrdes forbundne. Hvis vi f.eks. tager "adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris" - et mål, der er afgørende for at skabe forandring på verdensplan - så er vi nødt til at kigge på hele værdikæden. Vi er nødt til vide, hvordan man genererer energien og hvordan den basale infrastruktur er bygget op. Hvordan lagres energien? Der er mange relaterede aspekter, som man skal analysere og tage højde for, for at man kan skabe, udvikle og implementere løsninger, der er med til at skabe et mere bæredygtigt samfund - miljømæssigt såvel som socioøkonomisk.

Det nye - og det som påvirker moderne virksomheders forretningsmodel - er værdiskabelsesperspektivet, samt at man kigger på hele værdikæden - upstream såvelsom downstream. Hvis vi skal skabe reel bæredygtig udvikling, så skal vi tænke holitisk og tage højde for komplesiteten.

Hvorfor er det vigtigt at finde nye metoder til at måle bæredygtighed?

Fordi det er vigtigt både at minimere den negative påvirkning (fodaftrykket) og maksimere den positive påvirkning (håndaftrykket), rapporterer AFRY allerede til klimaorganisationen Carbon Disclosure Project, der hvert år udgiver en stor klimarapport med data fra virksomheder i hele verden, og vi følger udviklingen af EU's fælles klassificeringssystem, som fastlægger miljømæssigt bæredygtige og økonomiske aktiviteter.

Hvad angår klima og miljø, så måler vi allerede vores eget aftryk, herunder vores interne CO2-udledning, men det er også vigtigt for os, at vores bæredygtige løsninger skaber værdi for vores kunder. Endelig arbejder vi med at finde gode måder at måle den positive effekt, som vi opnår via samarbejdet med vores kunder. Kun ved at se på håndaftryk v. fodaftryk kan vi få indsigt i, hvordan vi udnytter vores fulde potentiale.

Som du siger, er der mange ting, som hænger indbyrdes sammen. Hvordan får man et samarbejde op, når nu tingene er så komplekse, som de er?

Det er vigtigt, at vi samarbejder og koordinerer med vores vigtigste kunder og stakeholdere samt vores medarbejdere på et strategisk niveau, hvis vi skal lykkes. Det er vigtigt, at vi omsætter vores egne ord til handling, og at vi involverer andre, som kan gøre en forskel.

Uddannelse er et nøgleord internt i AFRY. Vi har 17.000 eksperter, og de skal klædes på til at kunne gøre den størst mulige forskel - lige fra at skabe klimabevidsthed til at forstå de nyeste teknologier og muligheder inden for vores ekspertiseområder. Vi begynder at få henvendelser fra kunder, der efterspørger en fokuseret tilgang til bæredygtighed, og vi skal kunne vise dem, at vores rådgivere har den nyeste viden inden for området og kan hjælpe kunden med at nå deres målsætning.

Hvordan kan samarbejde eller partnerskaber mellem forskellige organisationer hjælpe AFRY og andre virksomheder med at arbejde mere med bæredygtighed?

Et konkret eksempel på dette er, at AFRY's øverste ledelse deltog i FN's klimakonference COP25 i december 2019. Her var jeg moderator for et seminar, hvor den svenske Minister for Udviklingssamarbejde, en repræsentant fra Verdensnaturfonden samt flere af vores store kunder og samarbejdspartnere som f.eks. Ericsson, Scania deltog og diskuterede, hvordan vi kan skalere nordiske erfaringer og viden, så den kan bruges i en global kontekst - især i forhold til energiomstlling. For mig at se er det vigtigt med flere lignende møder, hvis vi skal bevæge os fremad.

Det er vigtigt fortsat at dele viden og erfaring samt opretholde dialogen med forskellige partnere, for at vi kan handle hurtigt nok og opnå den eksponentielle udvikling, som skal til for at nå målene i den globale agenda for bæredygtig udvikling og Paris-aftalen.

I år har AFRY indgået et samarbejde med Gapminder og desuden skrevet under på 1.5ºC Business Playbook. Hvordan mener du, at disse partnerskaber understøtter AFRY's udvikling mod mere bæredygtige måder at arbejde på?

1.5ºC Business Playbook er et konkret værktøj, som hjælper virksomheder og orgnisationer mod en eksponentiel klimastrategi og handling, så de kan nå ambitionen om at halvere CO2-udledningen inden 2030 og være tæt på CO2-neutral inden 2050. 1.5ºC Business Playbook hjælper virksomheder med at fokusere på CO2-neutrale løsninger og er samtidig tænkt, så den harmonerer med eksisterende standarder og initiativer som f.eks. Green House Gas Protocol (GHG), Science Based Targets-initiativet (SBTi) samt Carbon Disclosure Project (CDP).

Vores samarbejde med Gapminder gør det muligt for os at arbejde med kompleksiteten i verden, så vi lettere kan forstå, hvordan vi kommer fra et lineært samfund til et cirkulært. Det kræver bl.a. at vi er modige og holder os til de fakta, som driver vores beslutningstagningsproces. Hvis vi kan bidrage med fakta og fjerne de misforståelser, som findes inden for vores ekspertiseområder, så kan vi også bidrage til at skabe en ramme, som gør det muligt for andre beslutningstagere at træffe bedre beslutninger. Her spiller information en vigtig rolle, ligesom vi skal vise resultaterne af forskellige løsninger med figurer og konkrete referencer.

Hvad dit råd til ledere i forskellige virksomheder, lande og brancher i forhold til at implementere Verdensmålene?

Med udgangspunkt i den udvikling, jeg har set gennem årene, så er de to vigtigste faktorer at være gennemsigtig og gøre en dyd ud af at tale om udfordringerne. Jeg opfordrer virksomheder til at være modige nok til at anerkende komplesiteten, til at støtte hinanden og dele viden. Jeg tror på, at det er vejen er vejen frem og at det gavner alle, hvis vi samarbejder - dels med private og offentlige aktører - dels i en multilateral kontekst.