Fokusområder

Fokusområder i AFRY

I AFRY arbejder vi med en række strategiske fokusområder, hvor vi kan gøre en forskel for vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og samfundet som helhed. Det er områder, du kommer til at arbejde med, hvis du bliver vores kollega.  

 

Bæredygtighed

I AFRY har vi søsat flere initiativer for at blive mere bæredygtige i vores daglige arbejde og i de projekter og løsninger, vi udvikler til vores kunder. Overordnet set handler bæredygtighed for os om, at vi gennem vores arbejde bidrager til udvikling med balance mellem sociale, miljømæssig og økonomiske interesser. Derfor har vi opstillet en række konkrete mål for bæredygtighed, blandt andet at vi:  

  • vil halvere CO2-udledningerne pr. medarbejder i 2030. For eksempel skal alle medarbejdere med diesel- eller benzindrevet firmabil skifte til elbil senest i 2030, og vi arbejder desuden generelt på at reducere rejseaktiviteter, der udleder CO2.  
  • vil øge inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen med udgangspunkt i baggrund, kultur og køn og stræbe efter 40 % kvindelige ledere i 2030. Vi har derfor fokus på at tilbyde kurser i diversitet og inklusion til vores ledere og rekrutteringskonsulenter samt at give vores ledere ens muligheder for at udvikle deres lederkompetencer.  
  • vil passe på medarbejdernes helbred og sørge for en god balance mellem arbejde og fritid. Vi har retningslinjer for arbejdsmiljøet på kontorerne, og i Danmark tilbyder vi desuden alle medarbejdere en sundhedsforsikring som del af deres ansættelse hos os.  

Du kan læse alle vores bæredygtighedsmål her.

 

Digitalisering

De digitale værktøjer gør os endnu bedre i stand til at udleve vores mission om at accelerere den grønne omstilling mod et bæredygtigt samfund. Digitale løsninger kan nemlig ofte spare på energiressourcerne, f.eks. med smart styring af ventilationsanlæg. Derudover gør digitale værktøjer ofte arbejdsgangene hurtigere og nemmere, f.eks. når vi i stedet for at dele bygningsplaner i PDF-format deler dem via en digital platform og i en 3D-model, der altid er opdateret med de seneste ændringer. Vi arbejder også med AFRY Real Digital Twin, som kan simulere et helt produktionsanlæg inden idriftsættelse, og som vores eksperter selv har udviklet.  

Du kan læse mere om vores arbejde med digitalisering her.

 

Inklusion og mangfoldighed

I AFRY vil vi tiltrække de bedste talenter – uanset hvilken baggrund du har, hvor gammel du er, hvilket køn du har, eller hvem du forelsker dig i. Vi arbejder bevidst med inklusion og diversitet, og vi ser et mangfoldigt arbejdsmiljø som et stort plus. Respekt er et nøgleord, uanset hvor i organisationen du er. Vores kultur bygger på tillid, fleksibilitet og allervigtigst: At du kan være dig selv. Læs mere om inklusion og mangfoldighed i AFRY her.

 

Se de ledige stillinger

Se dine jobmuligheder hos AFRY