a father with his son on the bike in the sunshine

Forældreliv i AFRY

Få 24 ugers orlov med fuld løn i AFRY i Danmark

Vi mener, at gode barselsvilkår er vigtige for en moderne og attraktiv virksomhed. Samtidig er der fra den danske regerings side vedtaget en ny orlovsmodel, som skal sikre, at forældreorlov fordeles mere lige mellem forældrene. Den nye orlovsmodel sikrer mere ligestilling, men det er ikke det samme, som at man også får mere betalt barsel fra sin arbejdsplads. Det er med andre ord op til virksomhederne at bestemme, hvor mange ugers forældreorlov en ansat kan få med fuld løn.

I AFRY glæder vi os sammen med dig over livets gang. Et nyt barn er en af de helt store forandringer, og vi vil gerne give dig gode betingelser for at skabe balance i dit arbejdsliv i den nye situation. Derfor tilbyder vi 24 ugers betalt barsel til begge forældre.

Sådan er vi med til at sikre, at der er tid til det hele: Tid til at forfølge karrieredrømme, tid til at fordybe sig, tid til at stifte familie.

Ligestilling handler også om LGBT+

Vi mener det, når vi siger, at vi arbejder bevidst for inklusion og mangfoldighed, og at vi tager os tid til at dyrke det – både blandt eksisterende teams, og når vi rekrutterer nye medarbejdere. Vi uddanner vores ledere i at arbejde med inklusion, mangfoldighed og diversitet, så de kan lede og opbygge bæredygtige teams, der afspejler det samfund, vi er en del af.

Vi ønsker derfor også at stille alle lige godt, når det gælder barselsvilkår, uanset hvilken baggrund du har, hvor gammel du er, hvilket køn du har, hvem du forelsker dig i – eller hvem du får barn med. Derfor gælder vores barselsvilkår også, uanset om der er tale om biologiske forældre, regnbueforældre med forældremyndighed, soloforældre og adoptivforældre.

Karensperiode? Ikke hos AFRY!

Mange steder vil du som nyansat være underlagt en karensperiode. Det betyder, at du skal have været ansat i en virksomhed et bestemt antal måneder, før du bliver omfattet af virksomhedens barselsvilkår. Vi har valgt at droppe karensperioden hos AFRY, så snart at du er ansat i AFRY.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad går de nye barselsregler ud på? Arrow pointing right

De nye barselsregler eller den nye orlovsmodel går ud på, at orlov bliver delt lige mellem forældre, så begge forældre som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel. Du kan læse mere her.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Hvornår gælder de nye regler fra? Arrow pointing right

De nye barselsregler gælder børn, der er født fra den 2. august 2022 og frem.

Hvad er karensperiode? Arrow pointing right

Karensperioden er den periode, hvor du skal være ansat uden afbrydelser for at opnå retten til betalt barsel. Hos AFRY har vi valgt at afskaffe den, så alle har adgang til 24 ugers barsel med fuld løn, når deres prøveperiode er udløbet.

 

 

 

Er der bestemte forudsætninger for at få barsel med fuld løn? Arrow pointing right

Som udgangspunkt kan alle få barsel med fuld løn. Den eneste forudsætning er, at AFRY kan få dagpengerefusion.

Hvad gør AFRY, som andre ikke gør? Arrow pointing right

AFRY tilbyder 24 ugers barsel med fuld løn til alle medarbejdere. Samtidig har vi valgt at droppe karensperioden, så vores medarbejdere lettere får adgang til at holde 24 ugers betalt barsel.

 

Child in car looking out through window on sunny sky

Tid til noget nyt?

Så kig her. Vi glæder os til at blive kollega med dig.