Diverse team AFRY employees on roof at sunrise

Inklusion & mangfoldighed

Hos os er inklusion, mangfoldighed og diversitet ikke bare store tomme ord på en hjemmeside.

Vi mener det, når vi siger, at vi arbejder bevidst for inklusion og mangfoldighed, og at vi tager os tid til at dyrke det – både blandt eksisterende teams og når vi rekrutterer nye medarbejdere. Vi uddanner vores ledere i at arbejde med inklusion og mangfoldighed så de kan lede og opbygge bæredygtige teams, der afspejler det samfund, vi er en del af.

Vær dig selv          

Respekt er et nøgleord, uanset hvor i organisationen du er. I den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse scorer AFRY 97 ud af 100 i et spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne føler sig respekterede af deres chef. Det er vi selvfølgelig glade for – respekt fra ens leder gør, at man føler sig tryg ved at byde ind med nye perspektiver på en opgave. Og det gavner hele organisationen.

Vores kultur bygger på tillid, fleksibilitet og allervigtigst: at du kan være dig selv. Vi løfter i flok, fremmer fællesskabet og ser et mangfoldigt arbejdsmiljø som et stort plus – vi mener faktisk, at det gør os både stærkere og klogere.

Hele uger dedikeret til inklusion og mangfoldighed

Det store fokus på mangfoldighed løber på tværs af hele den globale AFRY-organisation. Faktisk har vi Inclusion & Diversity Managers, der hver dag dedikerer deres arbejde til at fremme arbejdet med inklusion og mangfoldighed i hele AFRY. Inclusion & Diversity Managerne afholder den årlige 'Inclusion & Diversity Week', hvor alle medarbejdere kan samle inspiration til at arbejde aktivt med inklusion og mangfoldighed i det daglige arbejde.

Aktivt arbejde med inklusion og ledelse

AFRY’s globale ledelsesudviklingsprogram – Brave Leadership – udvikler ledere, der har modet til at inkludere og sikre gevinsterne ved at have forskellige kulturer, køn, baggrunde og overbevisninger repræsenteret i deres teams.

Når vi har vores årlige og halvårlige udviklingsdialoger, sætter vi fokus på, hvordan vores ledere omfavner inklusion i alle dets former og sikrer, at medarbejderne oplever at høre til og at de føler sig som en del af et fællesskab.

Vil du vide mere?

Formålet med vores guides er at give vores egne medarbejdere viden og værktøjer, men vi er stærke fortalere for at viden er noget, man skal dele. Derfor er du også velkommen til at læse med og blive klogere sammen med os.

Pride-flag

Inklusion på arbejdspladsen

I AFRY har vi kollager i hele verden, og vi opfordrer alle til at være sig selv, og elske den, de elsker. Vores medarbejdere er vigtige, og derfor er det også vigtigt for os at sikre, at alle føler sig trygge og accepterede. Læs mere i guiden om, hvordan AFRY støtter op om LGBTQIA+ rettigheder.

en man och en kvinna framför en skärm

AFRY's guide til neurodiversitet

Neurodiversitet er en betegnelse, der anerkender og respekterer variationer i den menneskelige hjerne. Det er et koncept, der fremhæver, at neurologiske forskelle som autisme, ADHD, ordblindhed blandt andre, er naturlige variationer i den menneskelige hjerne snarere end lidelser, der skal kureres.

Formålet med guiden er at fremme forståelsen for, at vi alle har unikke neurologiske forudsætninger, og at disse forskelligheder bør værdsættes og respekteres.

woman looking up towards a bridge

AFRY's guide om unconscious bias

Når vi ligner hinanden for meget – eller ubevist ikke inkluderer andre holdninger - er der risiko for blinde vinkler. Tænker vi for ens? Overser vi noget? Er der kolleger, der ubevidst ikke bliver inkluderet, fordi de skiller sig ud? Om det så er på grund af køn, alder, uddannelse, social baggrund, etnicitet, værdier eller noget andet?

Ved at blive bedre til at inkludere alle, kan vi øge innovationen og opnå bedre problemløsning – og samtidig sikre et positivt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor alle føler sig inkluderet.

Nyheder

AFRY's guide til inkluderende kommunikation

Det er ikke uvæsentligt, hvad man kommunikerer. Guiden omfatter derfor flere aspekter af kommunikation: skreven, visuel, fysisk/verbal og adresserer emner som stereotyper, repræsentation, tilgængelighed og rollemodeller.

Formålet med guiden er at give vores egne medarbejdere viden og værktøjer, men vi er stærke fortalere for at viden er noget, man skal dele. Derfor er du også velkommen til at læse med. Kig på tjeklisterne og øvelserne og se, om du har styr på din kommunikation og adfærd.

Inkluderende rekruttering

Vi rekrutterer med inklusion og mangfoldighed for øje og uddanner vores ledere og rekrutteringskonsulenter i inkluderende rekruttering ved at træne vores opmærksomhed på ’unconscious biases’ og diskrimination. Og så vi har rekrutteringsværktøjer til at sikre en inkluderende rekruttering.

Connie Staniok udtaler sig om inklusion og mangfoldighed

”Vi ønsker at tiltrække og ansætte flere medarbejdere med forskellige baggrunde og perspektiver samt at udvikle ledere, der skaber stærke og mangfoldige teams. Det bidrager nemlig til kreativiteten og innovationen, når vores teams er mangfoldige. Og i sidste ende skaber det bedre resultater, til gavn for vores kunder. Vi oplever også, at det bidrager positivt til udviklingen af vores arbejdsplads, når alle ikke er ens og når alle føler sig som en del af et fællesskab”, siger Connie Staniok, der er Country HR Director Danmark.

 

Vores Inclusion & Diversity Managers

Sofia Klingberg - Inclusion & Diversity Manager

Sofia Klingberg

Inclusion & Diversity Manager
Amir Nazari  - Inclusion & Diversity Manager

Amir Nazari

Inclusion & Diversity Manager