Diverse team AFRY employees on roof at sunrise

Inklusion & mangfoldighed

Inkluderende og mangfoldige teams med stor ekspertviden

Verden er kompleks, og det er nødvendigt at se tingene i et bredere perspektiv, når vi skal træffe beslutnigner. Hvis vi gerne vil blive bedre til det, vi gør, så er det ikke nok at se på et enkelt aspekt af samfundet. I vores tid er der brug for ekspertviden, inkluderende og mangfoldige teams og ikke mindst modige ledere. 

AFRY x Gapminder: Ligestilling mellem kønnene

AFRY er gået sammen med Gapminder om at dele viden og fremme et mere faktabaseret tilgang til den verden, vi lever i. Når vi samarbejder med Gapminder, er det fordi vi ønsker at dele viden om FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling - og et af dem handler om ligestilling mellem kønnene (Mål 5).

Gapminder har for nyligt foretaget en undersøgelse, som viste, at 9 ud af 10 af de adspurgte ikke ved, hvor mange virksomheder i verden, der i dag bliver ledet af kvinder. Fordi erhvervslivet stadig er så pinligt mandsdomineret, har folk en tendens til at undervurdere antallet af kvinder, der rent faktisk når til tops. 

Det er vigtigt, at gøre op med den slags fejlopfattelser, fordi det bremser udviklingen. Unge kvinder sætter ikke barren højt nok, fordi de får et forældet verdensbillede af deres forældre og lærere, som undervurderer deres reelle chance for at blive ledere i erhvervslivet. Og unge mænd fortsætter med at tro på, at mænd er bedre ledere.

 

I Danmark er det ca. 75 ud af landets 1.000 største virksomheder, der har en kvindelig topchef.

Woman standing in front of green bushes with wind blowing

Hvad ved du om ligestilling? Tag Gapminders Gender Equality Test

Gapminder har lanceret en test, der skal gøre op med fejlopfattelser omkring Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene.

Inklusion og mangfoldighed som forretningsstrategi

For os er det indlysende, at alle mennesker er lige meget værd og har ret til de samme muligheder. En inkluderende og mangfoldig arbejdsplads har også forretningsmæssige og økonomiske fordele. Det er ganske enkelte mere profitabelt. 

Forskning viser, at virksomheder, der arbejder med at opnå etnisk mangfoldighed har 30% større sandsynlighed for opnå økonomiske resultater, der over gennemsnittet for deres branche.

Man with glasses and woman

Mangfoldighed er vigtig, men inklusion er endnu mere vigtigt

Mangfoldighed handler om at man har en god blanding af talenter, ligheder og forskelle, som gør folk unikke. Mangfoldighed er meget mere end bare have et bestemt køn eller en bestemt etnicitet. Det handler også om baggrund og indstilling. 

Inklusion handler i stedet om at samle folk med forskellig baggrund. Et inkluderende arbejdsmiljø er et, hvor alle bliver behandlet lige og med respekt, hvor alle har lige adgang til muligheder og ressourcer, og hvor alle kan bidrage fuldt ud til en virksomheds succes. 

Man kan sige, at mangfoldighed er at blive inviteret til festen, mens inklusion handler om at få folk til at danse sammen, 

AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Inkluderende rekruttering

Vi ønsker at tiltrække flere nye medarbejdere i vores organisation med forskellige baggrunde og perspektiver. Mangfoldighed er positivt på mange måder for AFRY. Vi ved, at det er med til at skabe kreativitet og innovation på arbejdspladsen. 

Our Inclusion and Diversity Managers regularly hold Talent Acquisition and Inclusion workshops to ensure our recruiters and managers conduct our recruitment in an inclusive manner. The workshops address how issues of unconscious bias and discrimination can be prevented and counteracted.

Vores Inclusion and Diversity Managers holder jævnligt workshops om emnet, så vi sikrer os, at vores recruitere og ledere udfører rekrutteringsprocessen på en inkluderende måde. 

Vores Inclusion & Diversity Managers

Sofia Klingberg

Inclusion & Diversity Manager

Amir Nazari

Inclusion & Diversity Manager
Three AFRY brave women looking at the camera

Vi er Brave Team Players

AFRY's værdier er vores fundament - limen i vores kultur. Værdierne hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger, handle velovervejet og behandle hinanden med omtanke og respekt.

Vores kultur er kernen i vores organisation. Vi er Team Players. I AFRY arbejder vi hele tiden på at skabe et inkluderende og mangfoldig kultur. Vores medarbejdere er vores største aktiv.