Ringstedbanen set fra station Køge Nord. Foto: AFRY.

AFRY leverer komplet SCADA- og PLC-system til tunneler på Ringstedbanen

AFRY bidrager til elektrificering af det danske jernbanenet

Danmarks første højhastighedsbane – strækningen fra København til Ringsted – er også en af landets første elektrificerede jernbaner. AFRY står bag kontrol og overvågningssystemer i to tunneler på strækningen.

255,6 km/t. Så højt kom et testtog op at køre på den nye banelinje mellem København og Ringsted. Men selvom banen er bygget til hastigheder på op til 250 km/t, drøner togvognene kun afsted med 180 km/t til dagligt.

Strækningen blev indviet i 2019 og tilbyder rejsende flere afgange og kortere transporttid end tidligere på den travle, kollektive trafikåre fra hovedstaden over Roskilde til Ringsted på Midtsjælland.

AFRY’s rolle i projektet
Eksperter fra AFRY’s afdeling for Advanced Automation har stået for et komplet SCADA- og PLC-system samt tilhørende trug og pumpestationer og nødskakter i hhv. Kulbanetunnelen og Hvidovretunnelen på strækningen.

RIngstedbanen. Foto: AFRY
Ringstedbanen går fra København til Ringsted på Midtsjælland og strækker sig over 60 km. Foto: AFRY.

AFRY’s leverancer til tunnelerne omfatter blandt andet:

  • 2 x IPC med redundant WinCC SCADA V7.3 setup
  • 2 redundante Siemens S7-400H controller
  • 5 x Profinet remote I/O (S7-ET200M)
  • Adgangskontrolprogram
  • Implementering af pumpekontrol, alarmer fra alarmsystem, tunnel-ventilationssystem og overvågningssystem.

Projektet blev sidenhen udvidet betragteligt af Banedanmark til også at inkludere 29 pumpestationer med individuel kontrol, som blev integreret i SCADA-systemet. Senere blev også overvågning af kritiske faciliteter på den nye station Køge Nord tilføjet. AFRY har designet alle disse systemer og leveret en løsning, der kan kommunikere via SCADA over Banedanmarks netværk (MPLS) via TDC’s sikre 4G mobilnetværk, hvor ingen andre netværk var tilgængelige.

Siden 2018 har AFRY desuden leveret service og support på systemet. Aftalen inkluderer alarmopkald 24/7 på hele systemet samt garanti for fejlretning inden for to timer. Ofte kan fejlsøgningen igangsættes fra afstand, så snart alarmopkaldet går ind.

Projektets bidrag til verdensmålene
Infrastruktur baseret på elektrificering bidrager til den grønne omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energikilder. Eltog udleder mindre CO2, støjer mindre og bidrager til bedre miljø og natur langs skinnerne. Ringstedbanen er den anden banestrækning i Danmark, som Banedanmark har åbnet, og flere er på vej landet over.

AFRY’s løsninger bygger på digitale systemer, der er effektive og smarte. SCADA- og PLC-systemet kan integrere de mange andre individuelle systemer på stedet, så alle installationer i tunnelerne kan overvåges og kontrolleres samlet. Desuden kan mange problemstillinger løses på afstand, uden at en tekniker skal ud på stedet. Begge dele sparer tid og penge og mindsker desuden klimaaftrykket.

Verdensmål.

Vil du vide mere om AFRY’s arbejde på Ringstedbanen?

Kasper B. Nielsen - Market Area Manager, Advanced Automation (Denmark)

Kasper B. Nielsen

Market Area Manager, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Kasper B. Nielsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.