Akutcenter Viborg

Akutcenter Viborg

Om projektet

Som en del af konsortiet Projektgruppen Viborg var AFRY totalrådgiver på Regionshospitalet Viborg, der er et af Region Midtjyllands største akuthospitaler.

Det nye akutcenter sikrer bedre og tryggere vilkår for både personalet og patienter. Centerets nye hovedindgang gør det nemmere for patienter at finde frem til det rette sted, samtidig med at enestuerne på sengeafsnittene giver bedre mulighed for dialog og fortrolig mellem læger og patienter. 

For at opnå en enkelt og effektivt behandlingsforløb, båret af en stærk teamtankegang blandt personalet, sikrer akutafdelingen en hensigtsmæssig placering af de bærende funktioner. Således skabes der korte gangforløb og stor nærhed blandt de forskellige specialer og servicefunktioner.

Ambulancetilkørslen har direkte adgang til akutafdelingen fra ambulancehallen. Der er ligeledes direkte adgang til akutrummene, traumeområdet, koordineringsområdet, multifunktionsrummene og billeddiagnostikområdet på niveau 1.

 

AFRYs rolle 

AFRY har ydet rådgivning inden for alle ingeniørfag, konsortie- og projekteringsledelse af totalrådgivning, udbudsstrategi, forhandling og tilsyn. Arbejdsmiljøkoordinering P, miljøundersøgelser pcb og bly. Akustik- og brandrådgivning, BMS og anerkendt statiker.

Fakta 

AREAL 

28.000 kvadratmeter 

START 

2012

SLUT 

2019

ENTREPRISEFORM 

Storentreprise 

Samarbejdspartnere 

ARKITEKT 

Sweco Architects og AART Arkitekter 

 

Carsten Rodal
Afdelingsdirektør Design Herning

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.