Infra-Fehmarn Belt tunnel, Denmark - road, rail

Femern Bælt-tunnelen

Verdens længste sænketunnel for både vej og bane

Femern Bælt-tunnelen vil forbinde Danmark med Tyskland.

Med sine 18 km bliver Femern Bælt-tunnelen verdens længste sænketunnel for både vej og bane. Når tunnelen står færdig, vil den forkorte turen fra København til Hamborg med 160 km.  

AFRY og vores underleverandører bidrager på flere niveauer til opførelsen af tunnelen. Design af mekaniske og elektriske systemer til kommunikation, HVAC, brand, kloak, strømforsyning, datanetværk, belysning, adgangskontrol, PA-anlæg, kamera- og vejrovervågning, trafikdetektering, nødstationer, betalingsanlæg og ITS.  

Kunde: Femern A/S 
Formål: 18 km sænketunnel for vej og bane 
Lokation: Femern Bælt 
Projekt: Femern Bælt-forbindelsen 
Periode: Forventet åbning i 2028 
Vores rolle: Design af mekaniske og elektriske systemer til kommunikation, HVAC, brand, kloaksystemer, strømforsyning, datanetværk, belysning, adgangskontrol, PA-anlæg, kamera- og vejrovervågning, trafikdetektering, nødstationer, betalingsanlæg og ITS.